34
Following
2
Follower
0
Boost

Các bước cần phải chuẩn bị khi tiến hành thành lập công ty

Khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp sẽ có rất nhiều thông tin, thủ tục, quy trình mà các bạn cần nắm để mở công ty một cách thuận lợi và thành công. Chủ doanh nghiệp nên chuẩn bị kế hoạch thành lập công ty gồm những thông tin cơ bản như tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, việc góp vốn và cơ cấu phần trăm góp vốn của các thành viên và cổ đông, tỷ lệ phân chia góp vốn như thế nào là hợp lý và ai là người đại diện pháp luật… Đây là các bước thành lập doanh nghiệp hết sức quan trọng mà doanh nghiệp cần tìm hiểu để có sự chuẩn bị tốt nhất. Vì vậy, bài viết dưới đây sẻ trình bày chi tiết kế hoạch thành lập công ty với những thủ tục quan trọng và cần thiết cần nắm bắt được. Thứ nhất, Lựa chọn loại hình doanh nghiệp Theo Luật: Có 5 loại hình doanh nghiệp phổ biến, Nam Việt Luật sẽ phân biệt biệt cơ bản những loại hình doanh nghiệp qua đó bạn xác định rõ mình phù hợp với loại hình doanh nghiệp nào để có thể chuẩn bị khi thành lập công ty. 1. Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp này được định nghĩa là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn bằng chính tài sản cá nhân của mình. 2. Công ty TNHH Một Thành Viên: Đây là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ (có thể thuê, mướn đại diện pháp luật), chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp. 3. Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên: Loại hình doanh nghiệp từ 2 đến 50 thành viên góp vốn, thành viên có thể là cá nhân/tổ chức (có thể thuê, mướn đại diện pháp luật), chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp.