0
Following
0
Follower
0
Boost

Tenfiz Davası

Taraflar yabancı bir mahkeme vasıtasıyla boşanmış olsalar bile bu kararın Türkiye sınırları içinde geçerli olabilmesi için Türk mahkemelerinde açılacak bir dava ile tanınmasına ve tenfizine karar verilmesi gerekmektedir. Bu makale etimesgut avukat olarak faaliyet gösteren Arca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından kaleme alınmıştır. Tanıma/Tenfiz Davası Nedir? Tanıma ve tenfiz davaları, Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Bu Kanun’un 58. Maddesine göre Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak yetkili Türk mahkemesi tarafından kabul edilebilmesine tanıma denir. Bu Kanun’un 50. Maddesine göre Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesinin, yetkili Türk mahkemesi tarafından kabul edilmesine ise tenfiz denilmektedir. Görüldüğü üzere tanıma ve tenfiz birbirinden farklıdır. Yabancı mahkeme tarafından verilen hükmün icra edilmesine ihtiyaç duyuluyorsa istemin tenfiz istemi olması gerekir. Fakat Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın icra edilmesi istenmiyorsa, bu hüküm yalnızca kesin delil ya da kesin hüküm ihtiva ediyorsa bu durumda tanımadan söz etmek gerekir. Tanıma davası, mahiyeti itibariyle tespit davası niteliğindeyken tenfiz davası, eda davası niteliğindedir.