2Chainz

en
548 Members

Cards

Updated

Gieo Quẻ quan âm bồ tát linh ứng
Dân gian tương truyền rằng, khi xưa Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh gặp biết bao nguy hiểm, trở ngại. May mắn được phật Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho 32 quẻ thượng linh, hễ xem là thấy ngay sự cát hung họa phác nhân tiền. Những vần thơ trong thẻ là lời khuyên, triết lý về nhân sinh quan cuộc đời, chỉ giáo cho con người những điều hay lẽ phải để muôn sự như ý. Trong “Diệu Pháp Liên Hoa kinh”- bộ kinh pháp quan trọng nhất của người Trung Hoa có nói: Nếu chúng sinh phải chịu hàng trăm vạn điều khổ não mà nghe đến Quan Thế Âm Bồ Tát đều một lòng xưng tôn hiệu của Người, Quan Thế Âm Bồ Tát nghe thấy tiếng cầu của họ, họ sẽ được giải thoát.” Bởi vậy, nếu tu tâm tích đực, làm nhiều việc thiện, có tấm lòng bao dung giúp đỡ người khác thì sẽ được Quan Thế Âm che chở, bình yên suốt cuộc đời. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, bản mệnh của con người do chính ta quyết định, những lời thơ trong quẻ chỉ mang tính chất khích lệ, cảnh báo hoặc giúp quý vị tìm ra hướng đi đúng đắn cho tương lai, sự nghiệp của mình. Bản thân việc gieo quẻ Quan Âm không hẳn là huyền diệu mà điều huyền diệu lại xuất phát từ lòng người, đó là trạng thái tĩnh tâm, hướng thiện.
[NEWS] Recipe from 2 Chainz New Cookbook
2 Chainz announced that a cookbook filled with his favorite recipes will accompany his new LP.............. Read his "swagged-out take" on the classic Eggs Benedict here. Warning: 2 pairs of Versace sunglasses are needed as ingredients, as well as 24-karat gold flakes. Ingredients: 4 soft-boiled purple yams 4 slices of Grade A low-fat turkey bacon 2 tablespoons chopped parsley, for garnish 2 tablespoons 24-karat gold flakes, also for garnish 2 gluten-free English muffins, lightly browned 3 tablespoons fresh-squeezed lemon juice 1 teaspoon triple-distilled white vinegar 4 teaspoon garlic butter iPod playing “Feds Watching” 2 Pairs Versace sunglasses Instructions: 1. To make Hollandaise, fill the bottom of a golden goblet with water. Make sure that the goblet is golden. Bring water to a slow simmer, and whisk together lemon juice, garlic butter and white vinegar. 2. Put Versace sunglasses on. 3. Start playing “Feds Watching” on already-cued-up iPod. Play at full volume, and put the song on repeat. 4. Pour lemon juice mixture into a golden bowl. Add hot water, and continue whisking as you slowly add salt to the mixture. Place a lid on the bowl to keep the mixture warm. 5. Take first pair of Versace sunglasses off, and replace with second pair of Versace sunglasses. 6. Dance to “Feds Watching.” 7. Preheat oven. Fill a golden saucepan with 3 inches of water and bring to a simmer, then add white vinegar. Carefully place yams into the pot and allow to cook for 3 minutes. Remove yams from water and set on a golden plate. 8. Dance some more. Take a load off. 9. While yams cool off, brown the turkey bacon in a golden skillet over medium heat, and toast the English muffins on a golden baking sheet in the broiler. 10. Put the first pair of Versage sunglasses on top of the second pair of Versace sunglasses. 11. Spread toasted English muffins with garlic butter, and top each with a slice of turkey bacon, followed by boiled yams. Place both muffins on a golden plate and drizzle with hollandaise sauce. Sprinkle with golden flakes and chives, and serve immediately.