BokunoHeroAcademia

en
306 Members

Cards

Updated

Bảo hiểm nhà xưởng
Bảo hiểm nhà xưởng được mua trong rất nhiều trường hợp. Có thể là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của chính phủ và công an phòng cháy chữa cháy. Cũng có thể là bảo hiểm nhà xưởng do ngân hàng yêu cầu mua trong quá trình thế chấp tài sản hoặc do chủ tài sản, giám đốc muốn bảo vệ, quản trị rủi ro mua bảo hiểm nhà xưởng để được bồi thường khi phát sinh rủi ro. #1. Những rủi ro lựa chọn khi mua bảo hiểm nhà xưởng. A (Hỏa hoạn, sét, nổ) B (Nổ) C (Máy ba và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào) D (Gây rối, đình công, bãi công sa thải (Giới hạn 500 triệu/vụ)) E (Hành động ác ý) F (Động đất, núi lửa phun, bao gồm cả lụt và nước biển tràn do hậu quả của động đất và núi lửa phun) G (Giông và bão) H (Giông tố, bão,lũ lụt) I (Vỡ hay tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước) Ngoài ra có thể thêm mọi rủi ro khác vui lòng tham khảo bảo hiểm mọi rủi ro tài sản của chúng tôi. Đọc thêm: bảo hiểm xe ô tô bắt buộc // bảo hiểm tài sản // bảo hiểm xe máy #2.Tài sản mua bảo hiểm nhà xưởng bao gồm: toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, và các rủi ro khác bao gồm: a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị. b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm). Những Đối tượng bảo hiểm này và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm