Law

en
27 Members

Cards

Updated

Vergi Hukuku
https://or.av.tr/faaliyet-alanlari/vergi-avukati/ Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmektedir. Bu tür konuların çözümü ise tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecindeki işlemlerin, konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave bir vergi yükü doğmaması için önem taşımaktadır. Yine mükelleflerin bir vergi cezası ile karşı karşıya kalmamalarının önüne geçecektir. Vergi uyuşmazlıkları konusunun çözümünde vergi hukuku konusunda uzman vergi avukatı ile çalışmak önem arz etmektedir. Bu çerçevede uzman bir vergi avukatı, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin gerekli adımları atar. Vergi Hukukuna ait mevzuatta öngörülen idari çözüm yolları (uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi) ile gerektiğinde yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmeti verebilir. Dolayısıyla hukuki uyuşmazlıklarınızda konusunda uzman bir vergi avukatı ile çalışmanız her zaman lehinize olacaktır. Vergi Hukukuna İlişkin Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir? Avukatlık büromuz bünyesinde görev yapan uzman danışmanlar ve vergi avukatı ile vergi uyuşmazlıklarına ilişkin aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini vermektedir. Vergi dava dilekçelerinin ve savunmaya cevap dilekçelerinin hazırlanması, Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması, Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi, Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması, Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi, Danışmanlığını Yaptığımız Vergi Dava Türleri Nelerdir? Yine vergi hukuku avukatı olarak aşağıda sayılan vergi dava türleri konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları, Ödeme emrinin iptali davaları, Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları, Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları, Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları, Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları, Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları, Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları, İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları, Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları olarak listelenmektedir. Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, söz konusu davalar için Ankara vergi avukatı olarak her zaman müvekkillerinin yararına danışmanlık hizmeti vermektedir. En İyi Vergi Avukatı Avukatlarımızdan Av. Enes Burak Özdemir; vergi hukukuna ilişkin yukarıda saydığımız konularda uzmandır. Avukatımız hem idare hukuku hem de vergi hukuku konusunda gerekli donanım ve bilgiye sahiptir. Aşağıda avukatımızca yazılmış olan makalelerin bir listesi verilmektedir. Yukarıda da izah edildiği üzere vergi uyuşmazlıkları yönünden yaşanılan ihtilaflarda, zamanında ve yerinde müdahaleler çok önem arz etmektedir. Bu nedenle, ihtilafın çözümü için en iyi vergi avukatı ile çalışmak, vergi avukatlığı konusunda uzman görüşü almak ve sorunların çözüme kavuşması hususunda avukat yardımı almak çok önemlidir. Ofisimiz örnek alınacak çözümlerle konuya yaklaşmakta ve en uygun çözüm yollarını sunmaktadır.
Salient Features of The Federal Odometer Tampering Law
The Federal Odometer Tampering Law, or the FOTL, was created to protect consumers from deceptive business practices and ensure that there is an accurate starting value of miles on vehicles. This law protects drivers from any businesses that could attempt to alter a vehicle’s odometer readings with an intent to deceive the buyer. The FOTL only penalizes a company for tampering if it is found guilty of doing so for a second time. Cars over 10 years old are exempt from the seller disclosure in California. The FOTL was signed into law by President Ronald Reagan on January 4, 1988. It was the first federal law that sought to protect drivers from companies who tampered with odometers with intent to deceive the buyer. It helps buyers to know how to tell how many miles a car has without an odometer. The law states that any business or individual who is caught tampering with an odometer for a second time will be fined 20 times the amount of as much as three times the profit obtained from the attempt to deceive. What does the Federal Odometer Tampering Law state? Many car buyers are interested to know how many miles a car has without an odometer. This is a fraudulent practice applied by shady sellers. This is where the FOTL will come in handy for used car buyers. 1. FOTL penalizes any business or individual who tampered with an odometer on a vehicle for the purpose of deceiving the buyer. It may be fined a minimum amount of $1,000. It will also be prosecuted by law enforcement. 2. A law enforcement officer must notify the Federal Trade Commission if they find out that a business has tampered with an odometer for the purpose of deceiving its customer. This demonstration of intent to deceive is required before any charges are filed against a company. 3. Under the provisions of the law, the seller must mention on the title that the odometer has incorrect reading. 4. A law enforcement officer is not required to have any proof if they believe that tampering has occurred. If the officer is convinced that a company tampered with an odometer, then they will make the commission aware of their findings. 5. A law enforcement official may fine a company up to 20 times the amount obtained by any profit generated from the manipulation of an odometer. 6. It is illegal for a private citizen or business to tamper with an odometer without first consulting the owner of the vehicle. 7. Cars older than 10 years are exempt from seller disclosure in California. With these tips, used car buyers get to know their rights under the Federal Odometer Tampering Law. Andrew Richardson is the author of this Article. To know more about Historical Odometer Record please visit our website: allenstewart.com
How do You Check for Unibody Damage on Used Cars?
If you bought a used car and it had some body damage, then you have the legal claim to get that repaired. You might be able to get that money back or discounted in part or full, depending on the damage. In addition, you can use an Auto body repairer used in the area. This is very expensive but might be well worth it if the repairs are more complicated. What is unibody damage? Almost every car has a single framework or unibody on which the different parts of the car are mounted. If there is a problem with it, the next buyer will face a huge loss. Buying a car with structural damage is fraught with monetary risks. Hence you should be vigilant when buying a used car to check for structural or unibody damage with these tips. Why is it important to check for unibody damage? Now that you know what is unibody damage let's see why checking for this factor is important for a used car buyer. First off, an accident in the past may have weakened the frame. The point at which it was bent will now be structurally weaker. The past collisions may have deployed the airbags and seatbelt pre-tensioners. This will hugely compromise the safety of your loved ones and your lives while driving. Tips to avoid buying cars with unibody damage 1 - Check for the strut towers that are located on each of the four corners of the car. A collision in the past may have shifted its original location. A car without unibody damage will align properly with the suspension system 2 - Open and close the trunk of the car. Repeat the action with the hood of the car. It may tell you whether the body part is original or a replaced one. If it is a replaced part, that means that the car would have been involved in an accident in the past. 3 - Alignment issues Different parts of the car are assembled together to form a smooth running body contour. Any damage during an accident will make it difficult to put the parts back together. So run a cautious eye along the lines of the different parts like hood, bumpers, doors, or trunk. 4 - Paint inconsistency You can spot this fairly easily. Check if there is any inconsistency in the paint job on the car. If yes, then it might be a touch-up to cover unibody damage to the car involved in an accident previously. A collision might have changed the structural balance of the car. Any major changes in its structure will make it weaker than before and will be a threat to your safety while driving it. These tips will help you prevent buying a car with structural damage. Andrew Richardson is the author of this Article. To know more about What does mileage mean please visit our website: allenstewart.com
How to Detect Odometer Fraud?
Many people are unaware of the dangers of odometer fraud. As a result, they turn out to be odometer rollback victims. There are numerous ways in which you can detect odometer fraud, whether it's your own vehicle or one that is used for commercial purposes. You may find that there are cases where a seller has been deceptive, and the buyer should negotiate with caution. What is odometer fraud? Odometer fraud is when a seller has tampered with the actual mileage on the vehicle. This may involve rolling back the odometer, knowingly or inadvertently misreporting information, or in some cases even falsifying documents. How can you detect it? The easiest way to detect odometer fraud is by having an independent third party inspect and test the vehicle before purchase. If a third party has tested the car and it is tampered with, then you can rest assured that there is something wrong. If the seller is in possession of your vehicle and they don't know what to do, they may ask you to store your car for two or three days. During this time, they'll get back to you once they've figured out what to do. You may want to take a look at the odometer yourself before leaving with the vehicle. It's important that you also realize that you may be charged for mileage and mileage correction if the previous owner has corrected the odometer. If it is tampered with, there are certain things that you can look for. If the odometer reads less than the actual distance, then one mile will equal one mile per hour traveled. This is just a guideline, but it should give you some sort of indication as to whether or not the odometer has been subject to mileage rollback. Sellers or dealerships may be tempted to check "How to change the mileage on a digital odometer." As a cautious buyer, you need to check for these signs - -- If you start to notice the odometer reading higher than the actual distance, this may be a sign that it is overrunning. -- When attempting to correct the odometer, mechanics will often loosen the drive pinion and nut. Wear is visible on these parts, as well as on the area of the mounting bracket where the pointer rotates. -- It's also possible that someone has removed and reinstalled a cluster before tampering with the odometer. This can cause the drive pinion, nut and pointer to wear. -- If someone has installed a cluster from a different vehicle, this may lead to inaccurate readings on the odometer. These signs will show that the previous seller or dealership has figured out how to change the mileage on a digital odometer. This is a fraudulent practice and affects the buyer's peace of mind. So don't be an odometer rollback victim - exercise diligence to protect yourself from such issues. Andrew Richardson is the author of this Article. To know more about Odometer Replacement please visit our website: allenstewart.com
What are the situations you have to face in cases of drug driving?
If a person drives a vehicle, it can cause side effects for you while driving while intoxicated. In such cases, you should consult a drug drive lawyer in Perth. Drug driving impairs a person's ability to drive safely. These effects include slow reaction times, inability to judge speed, and visual distortion, which can increase the risk of an accident; police can detain and charge such a driver. Drunk driving! If you for a first-time drug driving offense, you can be fined $900 to $2500 or you can be jailed for a long time When you commit a second or third offense you may be fined $2100 to $3500 and your license is suspended. Avoidance of drug drive cases! the drug was prescribed or administered by a doctor, nurse practitioner, or dentist for therapeutic reasons; and the drug had a label that did not state the drug may adversely affect the person’s ability to drive, and they were not aware and could not reasonably have been expected to be aware the drug would adversely affect the person’s ability to drive. What if you try to avoid a case of Drug Drive? If an individual tries to escape the pursuit of committing an offense of reckless driving the government has implemented a mandatory 6 months of imprisonment for the individual which leads to a period of up to 5 years. How Drug Drive Lawyers Perth can help you! At Traffic Lawyers Perth, our Drug Driving Lawyers can help you by examining the situations in which you were charged, and see if you will be capable of bringing up any defense against it or not. This may help you to lessen the penalty or drop the charge in total. Our lawyers may ask a few questions regarding the situation to understand the case completely. A drug-driving lawyer can also provide you with legal advice about your charge, plea, or the penalty you are likely to get. If you need any advice or help regarding drug driving offenses, feel free to contact us.
What Trouble Can You Get! If You Drive Under The Influence Of Alcohol?
Driving under the influence of Western Australia shall result in either a contravention of the demerit marks, or a notice to appear in Magistrates' Court, and for all other offenses of drink & driving offenses, the offender shall appear in court and Sentenced by a magistrate. issues them with a fine and a period of disqualification of the license. In Western Australia, the Road Traffic Act 1974 regulates the various offenses of drinking alcohol and the associated penalties. Drink driving was the first offense in Western Australia! If a person is caught for the first time while driving under the influence of alcohol, he will have to appear in court. If they are on the zero BAC threshold and their BAC is greater than 0.02 but less than 0.05, they will receive a fine of between $400 and $750 and three months of disqualification. If a person is found guilty of driving under the influence, failing to provide a sample, or causing bodily harm, grievous bodily harm, or death from dangerous driving, they will be ordered to participate in the Alcohol Interlock Program. Penalty for driving under the influence of alcohol on the second and third or subsequent days. If a person is caught driving under the influence of alcohol for the second or third time, he will have to appear before the Magistrate Court for the second and all subsequent charges. Any previous drunk driving offense committed by the person in the last 20 years will be taken into account at the time of sentencing. The more offenses a person has committed in that period, the greater the likelihood of a fine and the longer the period of disqualification. For second, third, or subsequent drunk driving offenses committed within five years of the first offense, the court is required to impose an alcohol interlock order on the driver. The driver shall bear all costs associated with compliance with this order. DUI Criminal Defense Lawyers Help You! Schedule an initial consultation with any DUI lawyer which is usually free of charge. If you are convinced by the credentials of a particular lawyer, then you have chosen the right person to deal with your specific case. What are the Different Services Provided by DUI Lawyers? DUI lawyers can arrange bail for any person behind bars. All legal documents will be prepared to fight your drunk driving case in court. The right evidence at the right time can prove your innocence and set you free from all charges. If you are looking for the best DUI lawyers in the city, please call our highly trained team of criminal defense lawyers in Perth. To ensure the best possible result in any drink driving case.
Whiplash Injury Claim
Whiplash is among the most generally perceived injuries an individual can get in a car crash. It is a sensitive tissue neck injury. It happens when the fragile tissues and muscles of the neck get hurt by a serious shock got in the incident. If you are encountering a medical personal injury claim in view of any injury, you reserve the option to get a whiplash injury guarantee ensure. Clinical Negligence Claim Clinical Negligence is a case of seeking lacking treatment from the trained professional. If you have been an overcomer of clinical imprudence, there is one clarification you should not be concerned. You are able to get clinical individual injury ensure for your actual issue. Slip, Trip and Fall Claims Slips, journeys and falls can achieve certified injuries. Working on perilous surfaces or at high places have the bet of getting an actual issue from slips, trips and falls. If you have been hurt due to any such setback, you are able to get archive a slip, journey and fall ensure. Present day Deafness Claim Working for a critical timespan in an extremely boisterous environment can hurt your ears. You will not be able to listen fittingly. In such cases, where hearing disaster is an outcome of your work, you can record your cutting edge deafness ensure. What Does Your Personal Injury Claims Cover? Concerning getting pay for injury claims, one could ask what will you get thus. You may be contemplating the damages that your own actual issue assurance will cover. To improve on it, your actual issue cases will cover two essential sorts of expenses. These are general damages and exceptional damages. General Damages General damages integrate how much compensation for the expenses clearly associated with the disaster. It integrates the compensation for the clinical expenses for your injuries, pay for your tortures and sufferings, etc. Express Damages One of a kind damages are given to the hurt person as compensation for the money based costs.
Protect Your Assets with a Family Lawyer in Brisbane
Every other person going through separation struggles with the question, ‘How do I protect my assets from my partner?’ Family Lawyer in Brisbane at ALF Lawyers can answer all your questions about separation and agreements required in the process. You have to think about protecting your assets from a new partner and in the process of doing so, you may need a family lawyer in Brisbane to help you draft a financial agreement. Also, you may choose to become familiar with the family law system and know how you can structure your property and financial assets. Accordingly, you can plan to start your relationship with a new companion and minimise the economic risks. When can a new partner appeal a family law property settlement? You must know when your new partner can apply for a property settlement. Because you have to protect your assets before your partner seeks property settlement. A family lawyer helps you understand some myths that say, ‘you must be staying with your partner for two years to consider it as a real de facto relationship’. Hence, our family lawyer has listed situations when your partner can ask for property settlement. Your companion can apply for a property settlement if, - You have kids - Have registered your relationship - One of you has made significant contributions to daily errands or finances Therefore, your partner can apply for a property settlement even if you haven’t stayed together for two years and still any of the above circumstances apply to you and your mate. Our Family Lawyer can assist you in knowing the alternatives to protect your financial assets while being in a de facto relationship. You can do everything related to financial matters like arrange trust setup, move money, invest or hide money overseas. Yet, property settlement includes all your property. You may think otherwise but courts can have the measure of trust setups. Thus, hiding your assets is practically not an option that our family lawyer in Brisbane would suggest. Besides, saving or investing your money in someone’s name has unexpected risks. The fact that a family lawyer suggests is to protect a relationship to avoid the need to save your assets with a binding financial agreement. Option 1: A Binding Agreement You do not only need a financial agreement while getting married but at any point in your relationship or after you end your relationship. Asking your family lawyer to draft a binding financial agreement indicates your consent to divide your financial assets and liabilities when you decide to split. Hence, if your agreement covers your existing financial belongings while separating, your new partner can not claim those unless the court decides to set them in accordance. Option 2: Without a Binding Agreement However, it is feasible to protect your assets differently. In the situation when you do not have any financial agreements set in place, the court will regard the following aspects to determine whether or not your new partner can claim adjustment on the property. ● Do you have any joint bank accounts? ● Do you keep your finances independent? ● Do you co-own any assets? ● Has your partner stayed with you in a property you possessed? Did they pay and contribute their finances to run daily errands? Did they not contribute to monthly expenses? ● Do you talk about your financial matters with each other? ● Did you make any future monetary plans jointly? ● Did you nominate each other as beneficiaries in a superannuation fund? Hence, it is always good to have an intention to share life and not financial belongings. Although we recommend preventive measures, it is always a solid option to connect with a family lawyer in Brisbane at ALF lawyers to draft a binding financial agreement. Resource URL: https://wiredgeneral.wordpress.com/2022/04/12/protect-your-assets-with-a-family-lawyer-in-brisbane/
What Is The Difference Between Legal Advice And Legal Opinion?
An Introduction As a result, legal advice and legal opinion are often mixed. The phrases “legal advice” and “legal opinion” are not synonymous since they denote two separate things. While both have their importance in their ways, it becomes crucial to understand well the difference between the two and the situations where you would best need them according to their significance. If you are confused between the two terms, then know the difference! What Do You Understand By Legal Advice? Legal advice refers to the lawyer’s recommendation to a client on what actions or measures to take in the future. For example, a customer may use this to specify future actions, such as whether or not the company should be dissolved or whether or not a lawsuit should be filed. It should be remembered that lawyers and attorneys always provide legal advice. Providing legal advice requires significant study into a specific area of the law and an understanding of how that legislation relates to the scenario provided to the lawyer by the client. Following an explanation of the law, an attorney should provide ideas for the client’s subsequent actions and why. This will help the client understand the law better and become a regular client, bringing with it other prospective clients. In addition, attorneys provide their clients with legal advice and instructions on what they should say in court while representing them. An attorney’s recommendation to a client is known as legal counsel. With this, attorneys explain how this might affect and offer the client a sense of what the legal document is all about when it comes to creating it. What Do You Understand By Legal Opinion? A lawyer’s legal opinion might be based on studying facts from the past or the present. So if you have questions about your property or anything else that has to do with your history or present, you should get legal advice. In the standard law system, advocates or lawyers, or other professionals, assist in criminal and civil law (such as tax experts, professional advisors, etc.). Lawyers can assist you; if you are short on time, you can contact them to get a legal opinion online for guidance and a smooth transaction. After hearing the case’s specifics, a lawyer provides an opinion based on their grasp of the law. Legal advice may be used for any transaction, whether it’s a business one or a personal one. Most often, an attorney’s legal opinion is a written document in which the lawyer expresses their understanding of the relevant facts and provides their perspective on the underlying legal issues. In A Nutshell People who cannot readily access the legal system might benefit from legal assistance. Some of the services provided by a legal aid agency include counseling on different legal matters and creating legal documents, such as contracts. Giving legal counsel means expressing one’s professional judgment on a subject of fact or scenario. It is vital to mention whether you need legal advice or a legal opinion when seeing a lawyer. The lawyer can provide you with the information you need as needed. You may get legal opinions online too if you are not good on time but considering it stands out of utmost significance. Reference Link (Originally Posted): https://karunasharmalawyer.wordpress.com/2022/05/10/what-is-the-difference-between-legal-advice-and-legal-opinion/