company

en
4 Members

Cards

Recommended

5 yếu tố để lựa chọn công ty chứng nhận ISO 9001 phù hợp
Hiện nay có rất nhiều công ty, tổ chức chứng nhận cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001:2015. Lựa chọn được công ty chứng nhận ISO 9001 phù hợp sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí trong quá trình đánh giá cấp chứng nhận. Bài viết này sẽ chỉ ra 5 yếu tố cần lưu ý để lựa chọn công ty chứng nhận ISO 9001 phù hợp. 1. Năng lực công nhận Điều cần quan tâm hàng đầu là tổ chức chứng nhận có được chỉ định chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 hay không. Điều này mới nghe thì có vẻ vô lý, nhưng nhiều tổ chức chưa được chỉ định vẫn cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001 và đóng vai trò trung gian, liên kết với một tổ chức khác được chứng nhận. Làm việc qua bên thứ 3 như vậy làm ảnh hưởng tới thời gian và chi phí đánh giá. Do đó, hãy nghiên cứu về năng lực của tổ chức chứng nhận: Họ có được chỉ định cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 không (hỏi về quyết định chỉ định), chứng chỉ do họ cấp có được công nhận toàn cầu không?... 2. Danh tiếng của công ty chứng nhận Trong số các công ty chứng nhận ISO 9001, hãy lựa chọn công ty có danh tiếng tốt. Không ai muốn bỏ thời gian và tiền bạc để lựa chọn công ty chứng nhận có phản hồi kém. Bạn có thể tìm hiểu về danh tiếng của công ty thông qua website, các phương tiện truyền thông hoặc nhìn vào khách hàng thực tế của họ để đánh giá. 3. Kinh nghiệm Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Chính vì vậy, các tổ chức chứng nhận chưa chắc đã có kinh nghiệm với lĩnh vực của bạn. Nếu có thể lựa chọn được công ty chứng nhận đã có kinh nghiệm với ngành nghề của bạn, họ có thể hiểu nội dung và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhanh hơn, tiết kiệm thời gian để bắt kịp tốc độ và tập trung vào các nội dung quan trọng. Kinh nghiệm của công ty chứng nhận còn được thể hiện ở quy mô doanh nghiệp họ đã chứng nhận: Họ là một tổ chức nhỏ, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ hay là một tổ chức lớn với đội ngũ chuyên nghiệp, có khả năng đánh giá cho các doanh nghiệp với quy mô lớn nhỏ đa dạng. 4. Mức độ hỗ trợ Không có gì tệ hơn việc đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc vào một nhà cung cấp chứng chỉ không thành công. Dành thời gian để xem xét những công ty cấp chứng chỉ ISO 9001 nhằm xác định mức độ linh hoạt, mức độ hỗ trợ mà họ có thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn. 5. Sự phù hợp về văn hóa Điều tưởng chừng không liên quan này lại là một yếu tố giúp doanh nghiệp chọn được công ty cấp chứng nhận ISO 9001 phù hợp. Khi trao đổi với tổ chức chứng nhận tiềm năng, hãy cố gắng phát triển một cuộc trò chuyện để hiểu rõ về tính cách, cách họ giao tiếp và văn hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn sẽ tốt hơn nhiều khi làm việc với một công ty chứng nhận hiểu doanh nghiệp của bạn - sự phù hợp văn hóa sẽ làm cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nhiều. Trên đây là một số chia sẻ về các yếu tố để lựa chọn công ty chứng nhận ISO 9001 chuyên nghiệp, phù hợp với doanh nghiệp. Hy vọng thông tin được chia sẻ sẽ giúp bạn lựa chọn được công ty chứng nhận ISO 9001 ưng ý. Có thể bạn quan tâm: https://gumroad.com/tqccenter/p/d-ch-v-ch-ng-nh-n-iso-9001-c-a-tqc
Tips for Water Heater Maintenance
Like any other new appliance in your home, you would like to prolong the life of your newly bought water heater. If you are successful in doing so, you save yourself from unnecessary expenses and headaches. Surprisingly, there are a few maintenance tasks that you can perform regularly and save yourself from any worries. Here are some vital maintenance tips for your water heater. Know your water heater You should be aware of the type of water heater, its warranty, capacity, and other similar information. Most of this is listed on the sticker on the water tank. Generally, when the water heater nears its warranty, you need to check for malfunctioning signs more frequently. If you find any, seek professional help from a trustworthy plumbing company in Sacramento. Water heater location It is an excellent practice to have nearly a two-foot clearance around the heater and not place anything too close. It gives enough space for the servicing of the heater and reduces the risk of collision. Refer to the accompanying manual for the specific requirements of the clearance area. It is a common mistake to keep the water heater away in a location that is difficult to reach. Inspecting the pressure relief valve The building of too much pressure causes the water heater to explode. However, all the heaters these days come with a safety valve that releases excess pressure. You can test this value by shutting off the power and cold water supply valve. Then, put a bucket underneath the pressure release valve before lifting the valve tab. Once the water is completely drained, you can replace the valve if it is faulty. Lowering the temperature Lowering the water heater temperature minimizes the risk of scalding, and you also reduce your energy costs. This not only adds to the life of your water heater, but it also protects the elders and the children in the family from scalding. Reducing the temperature is more complicated in electric heaters than the ones powered by gas. If you find any issues with the thermostat, it's best to get help from professional services for water heater repair in Sacramento Flushing your water heater Make it an annual practice to flush out your water heater. It is the best way to reduce the sediments that get collected over time in your water heater tank. This sediment reduces the efficiency of the heater. Areas with hard water face this issue more often with the accumulation of calcium in the water heater. For flushing the water out of your water heater, you need to turn off the heater, gas supply, or the circuit breaker, as the case may be. Then connect a garden hose to flush the water. You should drain the tank for nearly 8-10 minutes or until the sediment stops coming out of the hose. When done, the drainage valve should be turned off. This step is as important as booking professional services for drain cleaning in Sacramento to maintain your sewers and drains. Examining the sacrificial anode rod This needs to be done once in three years or so. Such an examination can be carried out by loosening the hex head screw and removing it. You need a rod replacement in case more than six inches of the core steel wire is exposed. If you find the rod to be less than half an inch thick or a calcium coating, then it's best to go for replacement. Lastly, it's efficient to insulate hot and cold water pipes. You can check your owner's manual for further instructions. And when leaving town, adjust the thermostat to the "vacation' setting as a precautionary measure.