Sriharsha
5,000+ Views

Psychological Facts 1

Some interesting facts...
4 Comments
Suggested
Recent
I always chew gum during a test. It really helps me remain calm :)
@SAMURXAI d trick works every time during presentations...
I like number one
@mpandy I sometimes use it as stress buster..., apart 4m listening 2 music
Cards you may also be interested in
Would You Rather: Be A Polyglot Master Or Musical God?
It's time for the Funny Community's 'Would You Rather?' game! At the end of every week, I ask you guys to decide between two very strange things. Last week, I asked you to choose between telepathy and telekinesis, and out of 72 votes, the winner was... TELEKINESIS! This week, I want to know: Would you rather know how to speak all the languages of the world or know how to play every musical instrument? If you know all the languages, you'll be able to speak to whoever you want to - and probably land some pretty cool jobs! But if you knew all the musical instruments, you could probably start your very own one-man band! So which rare ability would YOU rather have? Comment below with your answer, debate among your Vingle friends, and I'll share the results next week! @malibella @Priscillasdoor @WiviDemol @JunieRose @JessicaChaney @ButterflyBlu @OGPanda @GinTenma @JaxomB @BeckyNewman @TerrecaRiley @MengNoZhang @VixenViVi @DannyMoses @ChosenKnight @AnnaArai @GreyStorm84 @Kuramariin @AshelyJewell @Animefoxgirl97 @deilig @chris98vamg @kimleekwonshin @shantalcamara @KpopLuver13 @Astrohelix @NerukaWong @reesesrisa @BluBear07 @SarahVanDorn @Danse @InPlainSight @matildajgarrett @JPBenedetto @MissB82 @SiobhanMartin @LAVONYORK @Jolzz @InPlainSight @KellyOConnor @JPBenedetto @Luci546 @Kaidra @buddyesd @SarahRoot @cthulu @EmilianoMacias @Aripendragon @DipDopOfTheDip @Beccachu @supbroscene @AndreaFuller @React10K1ng @punkpandabear @Karthikkrazzy1 @JessicaPeters @EstefanOlivares @LenaBlackRose @peahyr @MelissaMae @BlackDragon88 @Showta365 @humairaa @petname83 @destiny1419 @drummergirl691 @Fledgling @SheannaWilliams @addri @Mysticinumiko @jazminramirez9 @IAmSasha @MajahnNelson @BlackXShield @LaceChic1 @Melodicballoon @FlyingAway @shellyfuentes70 @TheDumDumTroll @MissT615 @in4mtoxic006 @animerg13 @AlisonGrace @DavidPap @Emmeronsage @Vega1240 @ZombieDragon @LittleHorn @Meeshell @HeatherWright @kawaiiporpoise @MarvelTrashcan @DenieceSuit @ShinigamiSan @EasternShell @BT2581 @AnneH @KarleyFrance @DaiGakuSei @reyestiny93 @AnimeLove300 @Jarod @justme29 @ShatrdGalaxies @Vocaloid @JamiMilsap @DorianBell @PeteTehCat @MaggieCokeley @clobbersaurus @gabbycalzada @JessicaFerrier @brandontearss @m3179035411 @TheSuperior @Beeplzzz @Romana @sbeh @AnasiaLaureano @ChrisLyons @dimplequeen @ssjleek @classydownhillr @ultimatefangurl @KaylaJZ @MzDawson31508 @LiliRamos @Xiuyeolhyun @carmaa10 @Sara3 @MoisEsGaray @Alletaire @dropuentex @hhead232 @thiree @nberry1620 @atmi @KennedyCasey @TiffanyWallace @PassTheSuga @arnelli @FalseLove @jmartinez230304 @kneelb4zod @Baoyi @a514girl98 @DwaynGrant @mymi @ChienWeiHuang @KennyMcCormick @Captpeter @DianaBell @Zara0uk @seika469 @TBird @jlee37 @Animaniafreak @ThyaremyCreator @fatimajj23 @MichaeOgg @jonathan11 @BatataKnight @Ritu @culversyanne @LadyLuna @SarahRegulski @LiviBelle @TinaDang
Cách tốt nhất học tiếng anh giao tiếp
Bạn đang phải chật vật học ngữ pháp tiếng anh, từ vựng tiếng anh, cách âm tiếng anh….Vậy mục đích bạn học để làm gì, để thi, để giao tiếp hay để du lịch nước ngoài… Mình chắc chắn phần lớn học tiếng anh mục đích cuối cùng là để giao tiếp tiếng anh thành thạo. Làm thế nào để học tiếng anh giao tiếp tốt nhất và có thể ứng dụng tiếng anh vào hàng ngày được. Dưới đây mình sẽ giới thiệu 19 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng gắn liền với đời sống. Các bạn cùng tham khảo nhé. + To eat well and can dress beautyfully. Ăn trắng mặc trơn + Just kidding. Chỉ đùa thôi + You 'll have to step on it Bạn phải đi ngay + Decourages me much: Làm nản lòng + I'm in a hurry. Tôi đang bận + The God knows: Chúa mới biết được + What the hell is going on? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? + Out of sight out of might: Xa mặt cách lòng + Sorry for bothering: Xin lỗi vì đã làm phiền + Nothing's happened yet : Chả thấy gì xảy ra cả + Give me a certain time: Cho mình thêm thời gian + Your jokes are always witty : Anh đùa dí dỏm thật đấy + Enough is enough: Đủ rồi đấy nhé: + What a dope: Thật là nực cười + No matter what, ... : Bằng mọi giá, ... + Let's see which of us can hold out longer : Để xem ai chịu ai nhé + About a (third) as strong as usual : Chỉ khoảng (1/3) so với mọi khi(nói về chất lượng) + Life is tough: Cuộc sống thật là phức tạp + What on earth is this? : Cái quái gì thế này? Chúc các bạn tìm ra cach hoc tot tieng anh giao tiep cho rieng mình nhé
[펌] 단무지의 유래와 색에 관한 이야기
단무지의 유래에 대한 설은 매우 여러가지이다. 심지어 한국의 승려인 택암이 전파했다고도 알려져있는데 뭐 이건 같은 승려인 신미대사가 한글을 만들었다는 이야기와 동급인 내용이고 전국시대 당시 일본의 타쿠앙 소호라는 승려가 만든 타쿠앙즈케라는 선식에서 시작되었다는 설이 가장 유력하다 타쿠앙은 절에서 장기간 동안 보관할 수 있는 간단한 음식을 만들기 위해 쌀겨와 소금으로 무를 절이고 버무린 뒤 항아리 담아 익히는 방법을 개발하게 된다. 이후 타쿠앙이 있던 동해사라는 사찰에 당시 쇼군인 도쿠가와 이에미츠가 방문하게 되어 대접을 해야하는데 산해진미에 익숙한 이에미츠를 위한 고기 같은게 절에 있을리가 없고 그냥 이 무절임에다 밥을 내어주게 됐다. 의외로 담백한 맛에 이에미츠가 반하게 됐고 이에미츠는 이 반찬의 이름을 물었지만 아무 이름도 없는 무절임이라는 말에 개발자인 타쿠앙의 이름을 붙혀 타쿠앙즈케 즉 타쿠앙절임 이라고 이름을 지어주게된다. 이 간단해보이는 무절임이 긴박한 전장터에서 밥을 제때 챙길 수 없는 병사들에게 쓸모가 있을 것으로 판단하고 이에미츠는 이후 출병하는 병졸들에게도 통으로 허리춤에 차게한 채 전쟁을 하도록 했다고 알려져 있다. 그렇게 ‘타쿠앙’은 오랜 시간동안 일본의 대표적인 야채절임으로 전해져 왔고 쌀겨로 수개월간 숙성시키는 방식으로 인해 제작 비용이 높은 고-오급 반찬으로써 막부의 장군이나 호위무사들의 밥상에서나 볼수 있는 음식이 됐다. 그런데 원조인 타쿠앙의 색깔은 지금 우리가 먹는 단무지처럼 노란게 아니라 뒤죽박죽이었다. 앞서 말한 쌀겨로 숙성시키는 과정에서 숙성기간에 따라 무가 노랗거나 회색 또는 갈색으로 변색되는데 만드는 사람마다 색이 달라서 이게 무슨 절임인지도 모를 지경이었다. 결국 타쿠앙을 만드는 사람들은 색을 통일하기 위해 치자나무 열매를 우린 물 또는 울금을 첨가해서 노랗게 만들게 되었고 20세기에 들어서 타쿠앙이 공장에서 대량 생산되면서부터 아예 황색 색소를 이용하는 케이스가 정착해 우리가 아는 단무지 색으로 바뀌게 된 것이다. 우리나라엔 언제부터 단무지가 나온 것일까? 일제강점기 때 명월관이라는 식당이 처음 문을 열게되는데 이 명월관을 시작으로 우리나라에 외식문화가 성행하게 됐다. 근데 당시엔 돈있는 사람들만 이런 고급식당에서 외식을 즐길 수 있었는데 주 고객이 누구일까? 바로 일본인이었다. 이 일본인들을 대접 하기 위해 고오급 반찬인 타쿠앙를 내오게 되었고 이것이 우리나라에 정착하게 된것이다. 중국집에서 단무지를 반찬으로 내게 된 것도 역시 일제 강점기 동안 인천에서 문을 열기 시작한 산동성 출신 중국인들의 요리집이 외식열풍으로 인해 전국으로 퍼져나가며 마찬가지로 주 고객인 일본인 들의 입맛을 고려하여 내오게 된 것이다. 그때까지도 타쿠앙 이나 다꽝으로 불리던 이 고급반찬은 시대가 흐르고 급성장한 한국의 경제 상황에 맞춰 만만하고 친숙한 식재료가 됐고. 부르는 이름이 타쿠앙에서 단무지라고 변하게 되어 가장 성공적으로 일본의 잔재를 털어낸 단어가 됐다. 이렇게 한 중 일의 근대역사의 흐름이 고스란히 녹아있는 단무지는 어엿한 한국의 대표반찬이 되어 우리의 밥상을 지키고 있다.
My virtual life is better than my real life (Sword Art Online analysis)
This is a short one, but here it goes. The most common use of technology and the one that’s been told a thousand times in entertainment is the use of virtual reality; a world more immersive then the world we live in now and if we die in the virtual world, we die in real life. Big stuff. For psychological reasons, many of us want to escape. We do it every time when we return home from work, from a date, from a scary hospital and we want to look at kittens for relief. It’s popular, but it’s a suicide at large if you think about it. Whether you liked Sword Art Online or not and how it’s gaming references and love story experiments such a gathering, elements in the show portray a double jeopardy into how we see ourselves as different people and how we wish to spend the rest of our days. The individual’s life serving in an alternate reality increases when they break limitations they never thought they could do before, gaining skills, dressing up, traveling anywhere, and fighting monsters. Using a helmet and connecting the consciousness into a video game where millions of others can meet up is a growing trend, but it also serves as a means of going to a world after death through means of killing the player (if the player has no desire to live in the real world and wishes to have more time to be in a world that's meaningful). Hence the story of SAO when the creator traps players in the game with no way of turning off the game or they’ll die. Many of the main characters and other players in the game, some of them are carefree of the idea, most of them question their lives of how they will adapt in a video game while their bodies in the real world decay slowly. Addiction, confusion, low esteem, anxiety, and physical and sexual behavior are signs of playing so much and the characters show these. Kirito is a loner in the real world and the virtual world and is scared easily when players ask him to join a guild and flirts with some of the women. Other players are at risk because higher leveled creatures and players roam around twenty four hours a day. Their personal heaven. And I don’t even want to imagine what happens to their blander and bowels in the game. But even when the desperation sets in, Kirito and company still help players and not want any of them, who are weak to carry out their own lives while playing a game, to feel like they're scared. Kirito shows these signs very consistently, and he himself is someone who has had a troubled past and his two year coma is a way of going out. At least until he wakes up.
Writing Descriptive and High Quality Essay's on Time
Sample descriptive essays. An explicatory essay might look like a piece of cake to most of the people. What else can be simpler than an explanation? However, this situation is not always the same and descriptive essay prompts is what you should publish for getting a higherranked essay. Understand how to write When understanding how to write excellent descriptive writing, one can easily deal with any other type of essay composing process. Almost all the kinds of essays enclose illustrative components, and their excellent imagining produces a classy essay. This is for sure that we, in our daily actions, apply a lot of information, for example, informing our buddies regarding the buys we've done or explaining to them regarding some of our trips, activities or meeting with people. Good reporter that handles to give stunning information is always in the lime light. Descriptive essay that requires helping in making implausible information are those directing concepts which can show you the way through the information passageway. Be clear To be clear in your view point is the very first object to be remembered when you are working on descriptive essay. When you portray some item or experience, you should make sure of this that the reader is able to understand what you are trying to tell. Try to think that whether in your written content, some haziness or blurred events are present. Amend the content for which you are not convinced. It is very difficult and almost not achievable to see the shortcomings in one’s own writing. As a result of which one surely needs a person who could do some editing or at least could tell what is ambiguous in the report. Another problem The next problem which comes is the making of your information a visible representation so that the person reading your work could clearly perceive it like a film. To accomplish this level, use of symbolic and stylish terminologies is brought into use. One also needs to change on all five thoughts to express all neurological encounters. An author should try to keep him/herself in the reader’s shoes to see the ups and downs in one’s written information. If you handle to express your thoughts and emotions, you may be regarded as a good author. No doubt in this that for composing an excellent illustrative essay, one requires experience in composing and capability to see a one’s spaces and breakdowns. Attention is also required upon what you are composing about. Good authors observe such information which builds the whole idea upon it. Observing small information gives a taste to a person's written information and one should observe it as one more illustrative essay timely. If you are not assured in your composing capabilities, better hand over your assignment to those writers who are expert in essay writing such as writers of uk essay writing service . Because of their expert level, they can easily aid you in any part of composing of essay from the selection of writing topics to essay examples. A person who has not much solid grip upon writing of essays can also buy essay which are published to particular specifications and is distinctive and 100% free from any kind of plagiarism work. When you are in need of descriptive essay prompts, you can go for a more qualified and knowledgeable author to help you in writing with your illustrative essay, which you can also utilize as example for your further composing projects for future. By taking assistance form uk essay you are totally exempt from breakdowns and low scoring of your educational projects.
The Class of 2016: This Year's Funniest Graduation Caps
It's that time of year again - time for the senior classmen (and classwomen!) to say their goodbyes and celebrate their accomplishments as they finally receive their diplomas. Let's admit it. Graduation ceremonies, while understandably important, can get a little dull. There's a whole lot of speeches, a whole lot of sitting, and that obligatory watching-every-single-student-walk part. However, grads have gotten creative over the years, keeping things interesting with all sorts of gags - the simplest being the funny designs they put on their graduation caps! Graduation cap humor definitely reflects the times. Check out some of the funniest caps of the graduation season thus far, and then let me know: Are these SO 2016 or what?! "M-Morty, this is - belch - the first day of the r-rest of your life." Shout-out to all those cat ladies gettin' degrees to support their fur babies. Check out Sponge Bob Square Cap over here. This will forever be my favorite quote from 'The Office'. Because Lisa Simpson should be all of our education #goals. He-Man, you the real (heavily bedazzled) MVP. "I solemnly swear I am up to gettin' paid." You can practically hear the mic drop after reading this one. +1 BRIGHT FUTURE! So which one of these were your favorite? What would your graduation cap look like? Let me know in the comments below! (And for more cool and creative caps, check out @HairConfetti's Disney-Inspired Graduation Caps card too!)