Hoanhhuy
500+ Views

Vẻ đẹp nữ quân nhân Việt Nam

Khối Nữ sĩ quan Thông tin đại diện cho Bộ đội Thông tin liên lạc
Khối Thông tin liên lạc đóng vai trò quan trọng trong quân đội, quyết định sự thống nhất chỉ huy, phân phối lực lượng, đảm bảo thắng lợi
Khối Nữ chiến sĩ Quân y
Những bác sĩ chiến sĩ luôn chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.
Khối Nữ chiến sĩ cảnh sát Đặc nhiệm xinh đẹp trong bộ cảnh phục
Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông đại diện cho hàng ngàn nữ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, Công an nhân dân
Khối Nữ dân quân miền Bắc giản dị trong trang phục áo nâu, khăn mỏ quạ nhưng không kém phần nổi bật
Khối Nữ dân quân miền Nam trong trang phục áo bà ba, khăn rằn
Khối Nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam trong sắc phục muôn màu rực rỡ
Khối Nữ tự vệ nổi bật với trang phục quần yếm xanh, áo trắng
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in