20125
50+ Views

Microceratus

Microceratus
Đúng như cái tên Microceratus, đây là loài khủng long nhỏ nhất xuất hiện trong Jurassic World. Ruột của chúng rất ngắn và chiếc mỏ nhỏ nhưng sắc nhọn, cấu tạo cực kỳ hoàn hảo cho việc ăn lá cây và các cành cây con.
20125
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent