thuyvy2707
3 years ago100+ Views
Đặc điểm nhận dạng:
Sóc đỏ cỡ trung bình. Màu sắc lông thay đổi: các chủng quần khác nhau ở Việt Nam có màu đen (ở Côn Đảo), màu đỏ hoặc pha trộn nâu - đỏ hoặc đỏ - xám ( ở vùng Sa Thầy, tỉnh Kontum); màu hung xám bụng nâu vàng (ở Phú Quốc).
Sinh học - Sinh thái:
Sống ở rừng già, rừng hỗn giao, đôi khi kiếm ăn ở cả rừng trồng, ở Côn Đảo, hoạt động ở mọi sinh cảnh. Sóc kiếm ăn ban ngày, làm tổ trong các hốc cây. Đẻ 1 - 3 con vào tháng 5 - 8.
thuyvy2707
0 Likes
1 Share
0 comments
Suggested
Recent
Like
Comment
1