thuyvy2707
50+ Views

Hạc cổ trắng

Mô tả:
Kích thước khá lớn từ 100 - 102 cm. Bộ lông màu trắng. Khi chim bay nhìn thấy viền rộng mép sau cánh và mút cánh màu den, mỏ dài và nhọn, chân cao màu đỏ, đuôi trắng.
Phân bố:
Chưa có ghi nhận nhiều về loài này ở Việt Nam song chúng được biết đến là sống các cánh đồng, vùng đầm lầy.
Tình trạng:
Loài không định cư.
Tài liệu dẫn: Chim Việt Nam (Birdlife) - Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps - trang 36.
thuyvy2707
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent