thuyvy2707
50+ Views

Hù lưng nâu

Mô tả:
Chim trưởng thành nhìn chung trông giống phân loài hù lào (Strix leptogrammica laotiana), nhưng không có vằn ở phần trên lưng. Đĩa mặt màu nâu và hơi có vạch đen.
Sinh học: Chưa có số liệu.
thuyvy2707
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent