thuyvy2707
10+ Views

Cá dao cạo

Đặc điểm nhận dạng:
Thân tương đối dài, hơi dẹp bên. Vây lưng thứ nhất, vây bụng và vây đuôi đều rất lớn. Đầu tương đối to và rất dài. Mõm dài, dạng ống hút. Miệng nhỏ, không có răng. Không có đường bên. Chiều dài bắp đuôi hơi lớn hơn chiều cao bắp đuôi (khác với Solenostomus cyanopterus Bleeker có bắp đuôi cao, còn Solenostomus armatus Weber có bắp đuôi rất dài).
thuyvy2707
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent