thuyvy2707
50+ Views

Cá lưỡi dong đen

Mô tả:
Vây lưng: III, 12, vây ngực: 10 - 11, vây bụng 5, vây hậu môn: 6 - 7. Thân ngắn, cao. Đầu và thân đều dẹp bên. Lỗ mang bé, không có mang giả. Không có vây mà trên da phủ rất nhiều gai nhỏ như nhung. Các gốc vây chẵn (vây ngực, vây bụng) đều có cơ phát triển. Miệng rất rộng, trên giữa hàm trên, có tia xương đỏ, đầu chóp của tia có núm da hình cầu có các tế bào phát quang trông như một cần câu và núm mồi, đó chính là gai thứ nhất của vây lưng. Toàn thân và các vây có màu đen, trên đó rải rác nhiều tế bào phát quang.
thuyvy2707
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent