pukalee
50+ Views

Cây áo cộc

Đặc điểm nhận dạng:
Cây gỗ lớn, cao 15 - 25m, một số cây có chiều cao đến 40m, đường kính 50 - 90cm. Cành non không có lông. Lá cỡ 10 - 18 x 12 - 20 cm, phiến lá hình áo cộc, cụt ngang ở đỉnh và gốc gần tròn hay hơi hình tim, nhẵn; mép lá lõm hoặc xẻ thuỳ; gân bên 6 - 8 đôi, tận mép; cuống lá dài 5 - 15 cm; lá kèm to, dài 3 - 4 cm, đính ở gần gốc cuống. Hoa dài 4 - 5 cm, mọc đơn độc ở đỉnh cành; cuống hoa dài 1 cm. Mảnh bao hoa 9, , hình thuôn, tù, dài 4 cm, rộng 1 - 1,5 cm, 3 chiếc ngoài màu lục, những chiếc phía trong hơi lớn hơn, màu vàng với gốc tía. Nhị nhiều; chỉ nhị dài 12 mm; bao phấn hình đường, dài 15 mm, không có phần phụ ở đỉnh. Lá noãn rất nhiều, dài 2,3 cm, xếp lợp lên nhau. Quả dài tới 8 - 9 cm; phân quả (lá noãn chính) dài 3 cm, có cánh. Hạt 1, hiếm khi 2.
pukalee
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent