pukalee
50+ Views

Trân châu

Đặc điểm nhận dạng:
Cỏ nhiều năm, thân bò hoặc hơi leo, cao đến 40 cm. Lá mọc cách, tập trung 3 - 5 ở ngọn thân; phiến lá hình trứng - mác, cỡ 9 - 16 x 3 - 6 cm, chóp lá thót nhọn, gốc lá tù; gân bên 6 - 7 đôi; cuống lá dài 7 - 12 mm. Hoa thõng, mọc đơn độc ở nách lá bình thường hay nách lá tiêu giảm thành vảy ở dưới; cuống hoa dài 2 - 2,5 cm. Đài hợp rất ít ở gốc, phía trên chia thành 5 thuỳ hình mác hẹp, có nhiều điểm tuyến ở cả 2 mặt. Tràng màu vàng, ở đỉnh chia thành 5 thuỳ hình bầu dục dài, dài 9 - 10 mm, rộng 3 - 4 mm. Nhị có chỉ nhị rất ngắn, ở gốc dính lại thành ống; bao phấn dài 5 - 5,5 mm, mở bởi lỗ ở đỉnh. Quả khô tự mở, đường kính khoảng 5 mm.
pukalee
0 Likes
1 Shares
{count, plural, =0 {Comment} one {Comment} other {{count} Comments}}
Suggested
Recent
Like
Comment
1