pukalee
10+ Views

Đuôi ngựa

Đặc điểm nhận dạng:
Cây gỗ trung bình, rụng lá mùa khô, cao 15 - 20 m, đường kính 30 - 40 cm, vỏ màu xám. Lá kép lông chim một lần, dài 15 - 30 cm, gồm 7 - 19 lá chét. Lá kèm dạng lá, sớm rụng. Lá chét mọc cách, hình mũi mác, dài 5 - 14 cm; mép lá có răng cưa. Cụm hoa chuỳ dài tới 30 cm, rủ xuống, gồm những đuôi sóc hợp thành. Hoa tạp tính, cùng gốc, thường trong 1 xim hai ngả thì hoa giữa lưỡng tính và hữu thụ, 2 hoa bên là hoa cái và thường thui. Lá đài 4, tồn tại theo quả; không có cánh hoa. Nhị 6, rời. Bộ nhuỵ gồm 2 lá noãn hợp thành bầu thượng 2 ô (nhưng 1 ô không phát triển); vòi nhụy 2, hình phiến mỏng. Quả hạch khô, nhỏ, hình quả lê ngược, hơi dẹt, có 2 cánh màng. (ảnh 241 a, b).
pukalee
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent