pukalee
10+ Views

Sơn tần

Đặc điểm nhận dạng:
Cây gỗ trung bình, rụng lá trong mùa khô, cao 20 - 25 m, đường kính đến 60 cm. Lá đơn, mọc cách, hình thuôn, cỡ 7 - 10 x 3 - 4 cm, mặt dưới phủ đầy lông trắng, chóp lá thành mũi ngắn, gốc lá lệch; có 3 gân ở gốc và một số đôi gân bên; cuống lá rất ngắn. Cụm hoa hình chuỳ ngắn, mọc ở nách lá. Đài có lông màu gỉ sắt. Cánh hoa dài 5 - 7 mm. Nhị lép 5; nhị hữu thụ 15 - 30. Quả khô tự mở, dài 6 - 7 mm, có lá đài đồng trưởng dài tới 1 cm và xoè ra.
pukalee
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent