thuyvy2707
10+ Views

Hoàng thảo sừng dài

Mô tả:
Lan sống phụ sinh, leo, dài 10 - 40cm chia đốt và chia nhánh, màu lục bóng, có nhiều rễ. Lá thuôn, dầy, dài 7 - 10cm, rộng 1, 5 - 2cm, đỉnh thuôn nhọn. Cụm hoa chùm. Hoa 5 chiếc lớn, màu trắng, cánh môi hình tam giác, giữa có vạch dài.
Phân bố:
Cây mọc ở Nha Trang (Khu BTTN Hòn Bà), và phân bố ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia.
thuyvy2707
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent