thuyvy2707
10+ Views

Lan ngọc kiện khê

Đặc điểm nhận dạng:
Cây thảo mọc ở đất, có thân hình củ chìm dưới đất. Thân khí sinh cao đến 50 cm (kể cả cụm hoa). Lá 4 - 5, mọc tập trung, hình mác ngược hay bầu dục thuôn, đỉnh nhọn, dài 25 cm, rộng 4 cm. Cụm hoa ở đỉnh, dài khoảng 40 cm; phần gốc không mang hoa dài khoảng 34 cm, mang 10 lá bắc kích thước 5 x 1 cm; phần trên mang 6 - 8 hoa màu trắng. Cuống và bầu dài khoảng 3 cm. Lá đài giữa dài 2,3 cm, dính với cánh hoa thành một mũ trùm; cánh hoa dài bằng lá đài bên, hình tam giác hẹp, cụt, rộng 0,3 cm; lá đài bên dài 1,5 - 1,6 cm, rộng 0,6 cm, hơi cong. Môi gồm hai phần: phần dưới hình ống hẹp dài 1 cm; phần trên tách ra thành 3 tua hình ống hẹp, tua giữa dài 1,8 cm, hai tua bên ngắn hơn. Cựa dài tới 12 cm, hình chuỳ, đường kính 3 - 4 mm ở nửa trên, cong ngược hình chữ U. Cột cao 0,9 cm.
thuyvy2707
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent