thuyvy2707
100+ Views

Yến phi

Đặc điểm nhận dạng:
Cỏ nhiều năm, thân hành nhỏ, đường kính 0,7 - 1,5 cm, có vỏ màu nâu bao ngoài; thân trên mặt đất đơn độc, cao 15 - 25 cm. Lá mọc trên thân; phiến lá hình dải, hình mũi giáo, cỡ 6 - 10 x 0,3 - 1,2 cm, gốc lá dạng bẹ ôm lấy thân. Cụm hoa ngù, mọc ở đỉnh trục hoa, có 2 - 10 hoa. Hoa đều, lưỡng tính. Bao hoa 6 mảnh, màu tím nâu, rời nhau, xếp 2 vòng. Nhị 6, rời nhau, chỉ nhị đính ở gốc mảnh bao hoa, có lông tuyến, bao phấn hình thận, dài 1mm. Bầu thượng, hình thuôn, có múi, 3 ô, mỗi ô nhiều no•n. Quả nang, hình trứng ngược, dài 1 cm, mở theo kiểu cắt vách. Hạt to, có cánh.
thuyvy2707
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent