thuyvy2707
100+ Views

Mạch môn bắc

Đặc điểm nhận dạng:
Cỏ nhiều năm, có thân rễ ngắn. Lá mọc tụm ở gốc; phiến lá hình mũi giáo, 15 - 20 x 3 - 4 cm; cuống lá dài 10 - 20 cm. Cụm hoa chùm, dài 15 - 25 cm, nhiều hoa, trong mỗi lá bắc có 2 - 4 hoa; lá bắc hình mũi giáo - trứng, dài 6 - 9 mm. Hoa nhỏ, màu tím nhạt, đều, lưỡng tính; cuống hoa có đốt ở giữa. Bao hoa 6 mảnh, dài 4 - 5 mm, phía dưới dính nhau ít, phía trên 6 thuỳ, xếp thành 2 vòng. Nhị 6, rời nhau, chỉ nhị dài 1mm, bao phấn dài 3 mm. Bầu trung, 3 ô, mỗi ô 2 no•n; vòi nhuỵ dạng sợi, dài 3 - 4 mm.
Sinh học và sinh thái:
thuyvy2707
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent