ThienLong
50+ Views

The Grapes of Wrath

The Grapes of Wrath (John Steinbeck - 1939): Dành giải Pullitzer, tác phẩm viết về lạm phát và hậu quả của nó lên người nghèo. The Grapes of Wrath bị cấm do phản ánh đúng sự thật không mấy huy hoàng của cường quốc Mỹ một thời.
ThienLong
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent