ThienLong
50+ Views

Tropic of Cance

Tropic of Cancer (Henry Miller - 1934): Viết theo ngôi kể thứ nhất, Tropic of Cancer là cuộc hành trình của tác giả thời mới đến Pháp. Sách chứa nhiều câu chuyện về các mối tình Henry Miller trải qua, bị tòa Thượng thẩm Pennsylvania thu hồi, phán quyết “nó không phải là tiểu thuyết, tệ không khác gì rác rưởi - một tác phẩm đồi trụy đáng kinh tởm”
ThienLong
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent