wedkham
3 years ago100+ Views
Không bao giờ mượn số tiền lớn Số IQ của bạn
Người sống chó luôn ở xung quanh bạn. Người tốt chỉ có ở trên ở trên báo. Tình yêu là 1 thứ xa xỉ với người nghèo.
wedkham
0 Likes
1 Share
0 comments
Suggested
Recent
Like
Comment
1