wedkham
5+ Views

Ngắm MC 9x xinh đẹp 19

Thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân
“Ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ
Chuối dù ngọt cũng bỏ vỏ ngoài..”
Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận..
wedkham
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Like
Comment
Share