wedkham
50+ Views

Chỉ chiếc kính và một cái nón kết đã khiến cô bé trông nổi bật là sao.

Chúng ta đều đã được dạy từ khi bé là làm thế nào để yêu... Nhưng không ai dạy cho ta... cách ngừng yêu một ai đó.
wedkham
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent