wedkham
1+ Views

hot gir Diễm My 12

Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.
wedkham
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent