cuonden
3 years ago100+ Views
Cuộc sống của nhiều người quanh ta và cả bản thân ta có thể có những lúc không tránh khỏi bị đè nặng bởi những đau khổ do tội lỗi và những điều xấu mà người khác hoặc bản thân mình gây ra.
cuonden
0 Likes
1 Share
0 comments
Suggested
Recent
Like
Comment
1