HeounuBT
10+ Views

Quả cà độc dược (Jimson Weed)

Loại quả kỳ lạ này thuộc họ cà độc Jimson Weed. Đây không phải là loại trái cây ăn được và nó là một trong những loại trái cây nguy hiểm nhất thế giới vì nó rất độc. Nó cũng thường được gọi là Malpitte, Tolguacha, Jamestown Weed, Stinkweed.
HeounuBT
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent