HeounuBT
50+ Views

Quýt đường

Quýt đường có dạng trái tròn,vỏ mỏng, màu xanh đến xanh vàng, dễ bóc vỏ, thịt trái màu cam, vị ngọt và thơm, số hạt trên trái nhiều (7-11 hạt/trái). Trọng lượng trái trung bình 150-200g/trái.
HeounuBT
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent