Thang98
3 years ago1+ Views
Hình dáng không mấy kì lạ, nhưng điểm đặc biệt nhất của loại quả này chính bởi sự "mạo hiểm" khi ăn chúng. Tất cả bộ phận trên cây thủy tùng đều độc trừ quả. Tuy nhiên phần quả ngọt này chỉ ăn được thịt quả, còn hạt của chũng vẫn có độc và rất đắng
Thang98
0 Likes
0 Shares
0 comments
Suggested
Recent
Like
Comment
Share