QQASSASS
10+ Views

Thức ăn , thức uống

Dưới đây là một số từ tiếng Anh có thể được dùng để mô tả thức ăn và đồ uống, và tên của các cách nấu ăn và các bữa ăn khác nhau.
QQASSASS
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent