wedkham
10+ Views

Thơ hay về cuộc sống

"Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. hãy cười vì nó đã xảy ra." ~ Dr Seuss
"Lo lắng không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra, mà nó chỉ lại cho những điều tốt
"Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ."
wedkham
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent