Vietnamlite
3 years ago5,000+ Views
Theo Binet phân loại IQ trong quần thể người như sau:
140 trở lên Thiên tài
120-140 Rất thông minh
110-120 Thông minh
90-110 Trung bình
80-90 Trí tuệ hơi kém
70-80 Trí tuệ kém
50-70 Dốt nát
25-50 Đần độn
0-25 Ngu
Chỉ số IQ cao nhất toàn cầu không chỉ ở các nước châu  mà lại ở các nước châu Á đó nha.
Chắc là có quy luật nào nhỉ?
Não bạn đã căng chưa nè?
Comment chứng tỏ mình có chỉ số IQ cao chót vót đi nào !!!
6 comments
Suggested
Recent
1. 25 2.07 3.786
25, 7, 670
Số 25 và câu 2 là số 7
3-3+6= 220
3-3-6 = 789
View more comments
9
6
4