AimeBolanos
2 years ago1,000+ Views
Random Order!
Kaname Kuran❤
Zero Kiryu❤
Senri Shiki❤
Akatsuki Kain❤
Aido Hanabusa❤
Takumi Ichijo❤
15 comments
View more comments
Senri😍
2 years ago·Reply
Zero!!! I want more Episodes! so I can see him more!
2 years ago·Reply
zero kiryu
2 years ago·Reply
Definitly!!! I'm in love!!!!! 💋💋❤️❤️
2 years ago·Reply
SENRI SHIKI!!!!!
a year ago·Reply
99
15
27