Vietnamlite
100+ Views

7 ngày giúp việc với 1 thỏi vàng ?

Trả lương cho người làm
Bạn thuê một người giúp việc trong 7 ngày và trả lương một thỏi vàng. Vào cuối mỗi ngày, bạn đều phải trả lương chính xác cho 1 ngày công của họ. Tuy nhiên, bạn chỉ được phép cắt miếng vàng 2 lần.
Hỏi làm cách nào nhằm đáp ứng những điều kiện trên?
Bao nhiêu địa điểm
Hỏi có bao nhiêu địa điểm trên thế giới mà bạn đi 1km về phía nam, rồi đi 1km về phía đông, rồi đi tiếp 1km nữa về phía bắc thì sẽ trở lại điểm ban đầu?
Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Tại sao nhỉ?
Vietnamlite
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent