bacbara
3 years ago10+ Views
Yêu những gì mình làm
Steve Jobs nói: “Yêu những gì mình làm là cách duy nhất để làm công việc một cách tuyệt vời nhất. Nếu bạn không tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng nản."
Đúng vậy, chỉ có yêu những gì mình làm mới có thể giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn do công việc mang lại.
Những khó khăn đó thách thức lòng kiên trì và cũng là thể hiện sự tâm huyết, tình yêu của bản thân dành cho công việc mình làm.
bacbara
0 Likes
1 Share
0 comments
Suggested
Recent
Like
Comment
1