HiwaRasul
2 years ago100+ Views
Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu Desu
4 comments
Suggested
Recent
desu, desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu
desu
I wish
Anonym
It means "I am." JAPANESE DESU
14
4
1