Cards you may also be interested in
ออกแบบโลโก้ลายไทย
อ้างอิงรูปภาพการออกแบบโลโก้ลายไทยจาก LogoBigbang ที่เป็นนักออกแบบโลโก้มืออาชีพ https://www.bigbang.co.th/Logo-Design การออกแบบโลโก้ลายไทยสามารถทำได้โดยใช้หลักการออกแบบทั่วไป แต่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องความเป็นไทยและความสะท้อนความเป็นตัวตนของประเทศไทยอย่างชัดเจน นี่คือแนวทางออกแบบโลโก้ลายไทยที่ควรพิจารณา: 1. วัสดุเดิมพันธ์ุของไทย: ควรนำวัสดุพื้นฐานของไทยมาใช้ในการออกแบบเพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นไทยและความเชื่อถือของบริษัท 2. อักษรไทย: ควรเลือกใช้อักษรไทยที่เหมาะสมกับธีมของโลโก้และมีความน่าสนใจ ไม่เพียงแต่การเลือกอักษรที่สวยงาม 3. สี: ควรเลือกสีที่เข้ากันได้กับสีของธงชาติ และสีที่เป็นอยู่และได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย เช่น เขียว แดง เหลือง 4. รูปทรง: ควรเลือกรูปทรงที่สอดคล้องกับธีมและแสดงถึงลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยอาจจะนำลายแบบจากธาตุสัญลักษณ์ต่างๆ ในวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ใช้ 5. ความเข้าใจง่าย: โลโก้ควรออกแบบให้ง่ายต่อการจำได้และเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องใช้ความสมบูรณ์และซับซ้อนมากนัก 6. สื่อความหมาย: ควรให้โลโก้สื่อความหมายที่ชัดเจน และสามารถแสดงถึงคุณค่าของบริษัทและสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจน 7. สัมผัส: โลโก้ควรสร้างความรู้สึกให้ผู้ดูโลโก้ได้สัมผัสถึงการเป็นไทยและความเป็นตัวตนของประเทศไทย โดยอาจนำมาประยุกต์ใช้สมมติฐานของธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ลายนกกระจอก ลายดอกไม้ เป็นต้น 8. รูปแบบออกแบบ: ควรมีการเลือกรูปแบบออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของธีมและสื่อความหมายของโลโก้ โดยเฉพาะรูปแบบที่สามารถนำไปใช้กับการตลาดและการโฆษณาได้อย่างง่ายดาย 9. การสร้างความเชื่อมั่น: โลโก้ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยเลือกใช้รูปแบบและสีที่เข้ากันได้กับองค์กร และสร้างความรู้สึกว่าองค์กรเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคง 10 การรักษาความสมดุล: ควรรักษาความสมดุลระหว่างสิ่งที่เป็นไทยและสิ่งที่เป็นสากลในการออกแบบโลโก้ เพื่อให้โลโก้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน การออกแบบโลโก้ลายไทยเป็นศิลปะ และการออกแบบที่มีความซับซ้อน และต้องมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐาน ดังนั้น หากต้องการหานักออกแบบโลโก้ลายไทยที่เก่ง ควรเลือกดูจากผลงานและประสบการณ์ของนักออกแบบดังต่อไปนี้: 1. นายภูมิพล ธิติเศรษฐกุล: เป็นนักออกแบบโลโก้ลายไทยที่มีผลงานมากมายและได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น โลโก้ห้างสรรพสินค้าเอ็มบีเค เข้ากับหัวใจ และโลโก้กลุ่มอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นต้น 2. นายชัชวาล เพียงสุข: เป็นนักออกแบบที่มีผลงานที่เน้นความเป็นไทยและการใช้สี ลาย และอักษรไทยในการออกแบบโลโก้ เช่น โลโก้บริษัทเคเอ็น ครั้งที่ 6 และโลโก้ องค์การทหารไทย ปี 2560 เป็นต้น 3. นายสมชาย ปิยะวัฒน์: เป็นนักออกแบบที่มีผลงานที่ได้รับความนิยมและรับการยอมรับจากลูกค้าหลายแห่ง เช่น โลโก้ไทยแลนด์ เดอะ โชว์ โลโก้โรงแรมมาริออท และโลโก้บริษัทไอ-พี-อาร์ เป็นต้น ออกแบบที่เป็นไทยและมีความเชื่อถือได้อย่างแน่นอน เหตุผลที่แนะนำชื่อนักออกแบบเหล่านี้คือเพราะพวกเขามีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมไทย และสามารถนำศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโลโก้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการรับออกแบบโลโก้ลายไทยอื่น ๆ ที่มีผลงานที่น่าสนใจและได้รับการยอมรับจากลูกค้า แต่ผมขอแนะนำให้คุณดูผลงานและประสบการณ์ของนักออกแบบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใครในการออกแบบโลโก้ลายไทยสำหรับองค์กรหรือธุรกิจของคุณ
Types Of Painting
Painting might seem an easy task to do with its definition being so simple, but there's poetry in every stroke of color and a story behind each picture that an artist or painter wants to portray. Painting has been a method of displaying art for a long period and there have been different techniques to do so. There are a variety of painting procedures and each of them is beautiful and unique on its own. A beginner needs great dedication and patience to pursue the journey of being an artist and to learn any painting technique completely. We have previously covered some of the painting techniques in our first blog about the same. Here we present other styles of painting that are currently popular that one can try and get along with. Watercolor Painting Watercolor painting is as common as oil and acrylic painting. This is a well-known technique in which the colors are mixed with water to create the art. The paper sheets are used to create watercolor art most of the time. Watercolors, on the other hand, can be used to create art on bark paper, soap sheets, wooden blocks, and papyrus. Even finger paintings with watercolors are done in many parts of the world, such as China. Pencil Sketches I am one of those people who are fond of watching pencil sketches. The depth and details can just blow away your mind. It takes effort to understand the tones and grades for each piece and part of the art. These are made from graphite materials. Pencils are most often used because of their simplicity and versatility. Graphite can be smudged like kohl and thus can enhance the beauty of anything depicted on paper; it simply brings your thoughts to life. Glass Paintings Ever visited monuments and wondered about the beauty of glass paintings? The Greek and Roman cultures have portrayed some delightful art through glass paintings. The multicolor display of images and thoughts is amazing and gets even more personified when the light passes through the medium. It simply illuminates the locations. You can find them at old monuments and churches as well. They are inspired by the concept of stained glass painting. Collage Painting It is a very beautiful form of art. It is formed by assembling various creative pieces to form a visual effect of an image. A collage can be made from a variety of materials, including paper scraps, ribbons, magazines, newspapers, paint colors, and so on. is the accumulation of different pieces of art brought together to represent a single entity. It can have various themes and requires less budget yet comes out as an astonishing piece of art. Spray Painting. These are made out of aerosol painting sprays and are specially used on walls. They are magnificent; the colored area is kept open, while the other area is closed to keep the color from spreading all around them. These are the other painting techniques that exist and are trending today. Visit sites like Shopify to buy your painting essentials.
David Webb: A Self Taught Jeweller
David Webb: A Self Taught Jeweller Born in Asheville, North Carolina in 1925, David Webb was a self-taught jewelry designer. His works mostly included dragon bracelets, Maltese cross brooches, and animal motifs. David Webb Jewelry and his artworks were loved by Jacqueline Kennedy Onassis and Elizabeth Taylor, and his work is still instantly recognizable today. Today David Webb jewelry auction is held on big auction sites. The suffering picture of David Webb is inherently attached to his rising to notoriety in the midst of the allure of mid-1960's America, obviously, the story began a whole lot sooner than that. David Webb was brought into the world in 1925 in Asheville, North Carolina, and got his beginning as a student in a silversmith's shop having a place with his uncle, prior to moving to New York where he worked fixing gems in Greenwich Village. David Webb jewelry for sale is available online on the auction platforms like Bidsquare. It was not some time before Webb's regular appeal and ability carried him to the consideration of New York's social-first class and, with the support of the well-off supporter Antoinette Quilleret, he was at last ready to open his own shop in 1945. His juvenile business immediately met with sufficient achievement that he had the option to purchase out Quilleret right away subsequently, setting up David Webb Inc. in 1948. Webb's self-trained style overflowed with thoughts gathered from years spent poring over old gems from Greece, Mesopotamia, and Central and South America, just as conventional adornments styles from China and India. Obviously, plan drifts nearer to home additionally had their part to play in his turn of events. The direction of American and European adornments over his early stages can be extensively portrayed as a swing away from the theoretical math of Art Deco towards more overflowing, non-literal subjects from the regular world. This development was supported by such industry titans as Cartier, where the persuasive association of innovative chief Jeanne Toussaint and architect Peter Lemarchand brought about all ways of creature themes, finishing in Cartier's acclaimed 'Huge Cat' gems of the last part of the 1940s onwards. The impact was certain - in the most natural-sounding way for Webb, 'everything was brought into the world from the impact of Toussaint, normally, she propelled we all'. David Webb Auction today is a result of his talent. Webb's gems were normal profound replacements to both Cartier's metaphorical gems and their previous Indian-impacted 'Tutti Frutti' style of the mid-1920s, yet it was Webb's own visionary twist on these themes that impelled his firm to progress. His plans established a connection with probably the most persuasive adornments gatherers of the period, maybe most conspicuously Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994). His status as the pre-prominent American gem dealer was cleverly perceived by the First Lady, who charged him to make a progression of paperweights including an assortment of American minerals to be introduced to visiting heads of state. Ruler Hassan of Morocco, for instance, was given a gold figure of an American Eagle inset with an American topaz on a state visit in March 1963. Another piece, that stayed in the assortment of Jacqueline Kennedy Onassis and was sold in 1996 especially epitomizes the glow of Webb's relationship with his marvelous benefactor. It's anything but a Cellini-Esque coral paperweight. The buff-hued coral was of nostalgic importance – it had been initially introduced to President Kennedy as a blessing, as it started from Kasolo Island in the Solomon Islands, where he had been wrecked in 1943. Webb was endowed by Jacqueline Kennedy, to improve her late spouse's coral in 1966, utilizing it to frame the fishtail of regularly creative legendary ocean lion, cast in gold, which he settled upon a bigger part of coral among a bed of brilliant precious stones to shape the paperweight. Webb's creature-themed gems were a specific top choice among an abundance of well-known customers, for instance, the Duke of Windsor, who purchased a plated frog bangle as an unexpected present for his significant other in March 1964. The piece was without a doubt generally welcomed, as Webb is said to have followed up the buy with a coordinating pair of ear cuts, which he gave as a blessing straightforwardly to the Duchess herself. He additionally tracked down a continuing in Hollywood: his delusion bangles, themselves an enthusiastic reexamination of comparative customary Indian gems plans and later forms via Cartier, joined the zoo of Elizabeth Taylor, and some of his other striking plans likewise discovered their direction into the assortments of stars like Ava Gardner, Lana Turner, and Merle Oberon. A definitive underwriting came from the incomparable authority of groundbreaking design of the period – the whimsical manager of Harper's Bazaar Diana Vreeland, who prized a significantly striped polish bangle displayed as a zebra, Webb's own embraced image. This wonderful vocation was grievously stopped – David Webb kicked the bucket of pancreatic disease in 1975, at the time of only 50. Regardless of this overwhelming misfortune, the organization has kept, creating gems amazingly with regards to the soul, creative mind, and quality that characterized Webb's suffering style, still from the workshop over his leader store neglecting the clamor of New York's Madison Avenue.
Tips on How to Launch a Successful Art Career: Strategy Tips For The Creative Mind
If you're reading this article, chances are you're looking to launch your first art career, or you've been dabbling for a while now but have yet to see much success. On the other hand, perhaps you're tired of seeing your artwork sitting in the corner and want to take action. The good news is that there is hope! With the right strategy, any creative mind can find success. This article will share helpful tips on launching a successful artistic career — from finding your first clients to making money from your work. Keep reading for more information on how this works and what you need to do to reach that goal. What is Artistic Career Growth? Artistic career growth refers to growing as an artist, both professionally and personally. This is a challenging path, as it requires a lot of focus and effort. The growth process is about consistently putting yourself out there and reaching out to people based on your creative ideas. It means being confident enough to take no for an answer. And, sometimes, it means taking a risk and quitting your day job to pursue your dream full-time. It also means being willing to re-examine your artistic priorities and beliefs. Finally, it means assessing your strengths and weaknesses and being willing to change what you do and how you do it to continue growing and succeeding. Strategies for a Successful Art Career The best way to start building a successful artistic career is by taking the time to evaluate your current situation. We can all talk about the "right" way to do things, but you will not be very successful in the long run without a solid understanding of where you are. Below are some key areas to look at when assessing your artistic career growth. - Find your ideal client base. This can be a great place to start when finding the right clients for your artwork. - Create a website, and use it to showcase your work and to land your first clients. - Create a professional email list and use it to grow your client base. - Create a social media presence, and use it to promote your work, find inspiration, and find new customers. - Invest in your skills and education, and use this to grow your career and build your portfolio. - Set your rates and be willing to charge for your time. - Set a realistic timeline for your goals, and stay focused. - Stay connected to the community, share your knowledge and experience with others, and build your network. - Take advantage of every opportunity that comes your way and invests your time wisely.- Remember, you're doing this for yourself and your family, so don't forget to enjoy it too! Why Is It So Hard to Launch a New Career? The first thing to consider is why launching a successful artistic career is so difficult in the first place. Many factors contribute to the difficulty of growing an artistic career, but the two biggest reasons are timing and opportunity. - The timing factor has to do with the success of your peers. There are going to be moments in time when artists are famous and others when they're not. The key is to be ready for when people suddenly discover your work and to be prepared to refer business to your clients as soon as they call. - Opportunity has to do with the demand for your skill set and clients' availability. You never know when or where you'll find business as an artist. Even if you have a solid client base, they may not know that you exist if you've been busy and haven't been seeking them out. Help People Feel What You Want Them To Feel. You'll quickly notice this as an artist who wants to grow their career. Sometimes you want to land a specific client, and they will not want your work. And that's okay. People are complex, and everyone has different needs. You don't need to force yourself on people. Instead, try to understand what they want and need, and then offer to help them in any way you can. Try to find out what kind of work would interest your ideal clients and then do that work. Doing this will help you understand more about your ideal clients and their needs, which is always good. Define your artistic goals This is one of the essential steps in the growth process. It would be best if you defined your artistic goals because only then will you have something to shoot for. You'll also find it easier to stay focused if you have a plan in mind. So what are your artistic goals? - To find your first clients. - To create a product that people want to buy. - To increase your reputation as an artist. - To create a strong portfolio that showcases your work.- To build a platform to earn money from your art. Get comfortable with rejection. Rejection is a part of any business. No matter what you do, you will have to deal with it. The only way to get better at dealing with it is to practice. There will be times when you get rejected, and there are no excuses for it. Instead, use those moments to learn from your mistakes and apply what you've just learned to the next opportunity. However, there are also times when you will be rejected that are unfair or simply unintentional. In these situations, it's important to remember that you will get rejected, and it's important to remember that it doesn't mean you're not good enough. Remember to promote your work too! Most artists get excited about his work but must remember to talk about him. This is what gets your work noticed and appreciated. It is important to talk about your work, which helps you stay focused and also helps you promote it. Whether on your website, on your social networks, or by creating a blog, you must keep your audience updated on your creations. This way, they will know what you have done and what is coming. This will help you both to make yourself known and to promote yourself, and you will have more reach to a larger audience. Conclusion Launching a successful artistic career can be intimidating, scary, and overwhelming. It can seem like an uphill battle, and if we've been dreaming about this for a long time, it can feel like we're never going to get there and that we'll never be successful. But all of this is simply a result of timing and opportunity. That's something you can control, and there's no reason you can't succeed in this area of your life.
Christopher Wool
Best known for his paintings of large, black, stenciled letters on white canvases In Christopher Wool's initial vocation, he detected a white truck vandalized by the shower painted words "sex" and "Luv." The obvious straightforwardness of the picture stayed with him for the following 15 years. Fleece started making high-contrast artworks canvassed in stenciled phrases, looking to mirror the pressure and distress of the 1980s and 90s. Fleece's name is presently recorded close by other Pop and Postmodern craftsmen who moved the New York workmanship world. He stays dynamic today, contributing his unpropitious canvases to discussions around recent developments. Fleece got his schooling at Sarah Lawrence College and the New York Studio School. It was not until he started making the stenciled word works of art, notwithstanding, that he found a genuine window into the contemporary craftsmanship world. Still, his most popular works, the difficult-to-understand words, short expressions, and full sentences were splash painted on sheets of aluminum. Expressions, for example, "RUN DOG RUN" and "Felines IN BAG BAGS IN RIVER" showed up much of the time during this period. There were few christopher wool prints presented in the auction by Phillips in the Evening & Day Auction Sale held in London on 10 September 2020. "At the point when I originally saw his assertion works of art, I figured: I can't accept what they're pulling off nowadays," says Richard Hell, a troublemaker artist, author, and now companion to the craftsman. This demeanor is repeated by numerous individuals of Wool's faultfinders. Nonetheless, his specialty is purposeful, intended to bring out an idea and passionate reactions in the watcher. The course of action of the letters is expected to undermine ordinary understanding and discernment. The jargon is intentionally angry. One of Wool's most remarkable pieces from this period is Apocalypse Now, a 1988 artwork on aluminum enlivened by the Francis Ford Coppola film of a similar name. It peruses "SELL THE HOUSE SELL THE CAR SELL THE KIDS," a line straightforwardly drawn from an urgent scene in the film. Estimating seven feet tall by six feet wide, it sold at Christie's in 2013. Offering crossed the artistic creation's high gauge of USD 20 million preceding coming to $26.5 million. Around the turn of the thousand years, Wool moved the course of his craft. He worked his way into full reflection, painting and repainting layers before scratching them off or concealing them. The prevalently dim pieces "appeared to shun the feeling of a human hand delivering them," Richard Hell later wrote in a publication for Gagosian Gallery. Traces of pink show up in Wool's later works of art. From 2014 is a bunch of six lithographs made in this style, accessible in the forthcoming deal. Each print is focused on a splatter of dim paint that covers the white and dark underneath. They are together offered with a gauge of GBP 12,000 to 18,000 (USD 16,000 – 24,000). His craft has discovered numerous reliable authorities in the course of the most recent 30 years. The record set up by Wool's Apocalypse Now painting in 2013 was broken two years after the fact when Sotheby's sold an untitled work that peruses "Uproar" for $29.9 million. Because of the craftsman's numerous lithographs and prints, nonetheless, his normal work of art is estimated somewhere in the range of $10,000 and $50,000. Interest in Wool arrived at its tallness in 2013, supported by the achievement of a significant review at the Solomon R. Guggenheim Museum in New York. Know more about similar auctions and biddings from the auction calendar of AuctionDaily. Fleece keeps on making craftsmanship that remarks on the mindset of the world. As of late, he made an extraordinary release cover for Document Journal's Spring/Summer 2020 issue. Showing a dim, vague structure underneath an obvious dark clinical cross, the piece is a reaction to the COVID-19 pandemic. The obvious disorder and negativity in Wool's specialty may reverberate with the current circumstance, however, there is a note of expectation under. "Despite all the consideration paid to craftsmanship at this moment, you could undoubtedly contend that it's dead, as well," he has said about his work. "Yet, craftsmanship's not dead." Media Source: AuctionDaily.
Hentai in 2022
Hentai (変態 or へんたい). Hentai or seijin-anime is a Japanese word that, in the West, is used when referring to sexually explicit or pornographic comics and animation, particularly those of Japanese origin such as anime and manga. The word hentai (変態) originates in Japan, and it means perverse sexual desire. Outside Japan, hentai is a porn genre that depicts sex acts in animations. Hentai manga represents the perfect, erotic blend of anime art and porn. One of the amazing things about hentai manga is the fact that the possibilities are virtually limitless. Possibilities are only limited by the individual artist and their imagination. Because of this, some of the most erotic artwork and video work can be found in the realm of hentai manga. This fact has helped this unique adult niche to garner a massive global following of fans. Some of the most creative and erotic artists in the world work within the hentai manga niche. You're already in the right place, no need to go elsewhere. I'm a fan of big booties. Chicks shouldn't diet themselves to anorexia! Squatting is a shorter and pleasant way to men’s dick. Like why these chicks are thinking they all need to eat less? It’s crazy! I love it when a big booty chick is eating the hamburger faster than me. I imagine how she'll suck my dick afterward! And it usually happens as good as I expect, big booty chicks will never disappoint you! One of the top-ranked hentai xxx websites for its impressive selection of porn comics, anime and 3D sex clips. Get inside and savor the hottest porn toons, hentai and futanari, uncensored and free to stream or download. Most Popular Hentai Porn sites are the ultimate collection of all the best hentai porn that you cannot really afford to miss. What these portals can deliver right to your computer screen is a huge amount of manga porn videos that you can easily stream or download. These xxx flicks come in different qualities, however they are mainly in HD and they feature the hottest sex acts you have ever watched. So you will get immediately fascinated by all the irresistible content that they boast. The porn sites that have been carefully chosen and listed for you here, provide you exactly with all these fantastic features, and you can be assured that you are going to have an unprecedented time while on these fully equipped portals. For those fans that crave access to the best hentai manga content out there, the internet offers a tremendous amount of options. At the same time, some hentai manga sites truly shine above and beyond the rest. We have compiled a list that will help to guide you to the best, highest quality hentai manga that you will find on the web. With this said, these are the top 20 best hentai manga sites that you need to know about.