cullenquigley
10,000+ Views

What Did Your State Google The Most In 2015?

50-Nifty Googling States

Thanks to Estately.com and Google trends, this interesting map was created showing the top Google trends in all 50 states of America. Things like legalizing weed, ISIS, Caitlyn Jenner, and Trump for President were definitely hot topics for the year. However Pluto, Whip dance, and Dusty Rhodes were three topics that you wouldn't necessarily think of as trending in America. The map shows how largely diverse each state is with a variety of topics creating new discussions nationwide.
Which state are you from? Do you agree with your states' #1 topic?
33 Comments
Suggested
Recent
Pluto?!?!? seriously? I never googled it once this year...I was googling kpop
Lmao ofc Wisconsin would google "what does "bae" mean". Proud Badger here.
Concealed weapons Permit? XD
Now we are all going to google him XD @EasternShell
N.R.A. Whatever that means.
Cards you may also be interested in
국내 폐질환 권위자의 외로운 죽음
결핵, 비결핵 항산균 폐질환 분야의 국내 최고 권위자셨던 故고원중 교수님이고, 이 분은 2019년에 스스로 목숨을 끊음 권위자인데다가 수도권 빅5 병원 중 한 곳에서 근무하셨던 고인의 특성 상 기존 환자+신환을 엄청 많이 보고 있었지만, 해당 분야(결핵, 비결핵 항산균 폐질환)를 전공으로 하는 의사가 이분 한 명이었다고 함 주 80시간 이상, 주말까지 끼면 보통 주 100시간을 일했다고.. 병원은 외부엔 우리 병원이 이 분야 최고다, 국내 최고 or 세계 최고라고 홍보를 했지만 실상 병원 내 그 분야 전공은 한 명뿐 고인은 병원장과 호흡기내과 과장에게 사정하고 사정해서 같은 전공을 하는 임상강사 한 명이 추가 해줌 근데 병원에선 “니네 전공 T.O로 들어온거 아니라고 암병원 T.O로 데려온거니 감염 줄이고 폐암 진료 해”라고 했다고 함 아끼는 후배 겨우 데려왔더니 그 후배는 본인 전공 제대로 살리지도 못하고 병원 등살에 폐암 진료 비중만 계속 커지고 있어서 죄책감과 후배에 대한 미안함에 사직하기로 결정 원치 않았지만 또 주최한 환송회 안 간다고 하면 준비해놨는데 안 왔다고 하면서 뒷말 나올거 같아서 참석 10분, 20분이 지나서야 한 둘씩 나타났고 환송회와는 맞지 않게 앞에 몇 마디만 고인분 관련 얘기였고 그 뒤론 본인들 여행 다니는 얘기 등만 했음 환송회 사회자 하기로 했던 사람은 1시간이나 늦게 도착해서 행사도 늦게 시작 고인에게 감사패만 주고 수고했다, 감사했다 말 한마디도 하지 않고 뜬금없이 다른 행정직원 환송회를 해줌 그리고 해당 병원에서는 직원이 사망하는 경우 1개월 이내에 추모식을 여는 게 일반적인데 고인 사망 시에는 병원 측에서 추모식 관련 일언반구도 없어서 유족의 요청에 의해 사망 후 4개월이 지나서야 추모식을 해줌 유족들은 진정성 있는 사과를 원했는데 추모식 직전 병원에서는 유족들에게 다른 사람들은 고인보다 진료 더 많이 봤다는 말까지 했다고.. 이분은 비결핵항산균 폐질환 분야 국제 전문가로 SCI급 논문만 180여편이고, SCI(E)급 논문도 130여편이나 된다고 디씨펌
대부업자가 경찰에 신고한 레전드 사건ㄷㄷ.jpg
2009년 3월 30일 법원에 이상한 경매물이 등장!! 2008타경 14403으로 충무공을 모시는 현충사 집터 등등.. 감정가 15억 내용을 보니 충무공 고택부지, 무예연습장, 충무공 장인, 장모, 셋째 아들 이면의 묘 등.. 갑자기 왜.. 국보급 보물들이 경매에 나오게 된 걸까? 그 이유는 충무공 15대 맏며느리 최씨의 만행이 큼 충무공 15대 맏며느리인 최씨는 15대 종손 이재국씨와 결혼을 하였지만 둘 사이 자식이 없어 맡며느리가 재산을 전부 상속했음 최씨는 남편 이재국씨가 2002년 사망 후 이순신 종가의 돈으로 사업을 시작함 하지만 사업이 족족 망하고, 사업을 하다 알게된 남자가 있는데 남자에게 위임장을 써 줌. 위임장의 내용은 자신의 재산을 한씨 (사업하다 알게 된 남자)가 마음대로 처분해도 좋다는 내용 이 위임장을 받은 한씨 대부업체를 찾아가 180억에 충무공 이순신 장군의 보물을 팔려고 시도함 자신을 대부업자라고 밝힌 전씨가 기자에게 제보함 최씨와 한씨가 충무공의 유물을 대부업자 전씨에게 팔아 넘기려고 함 경국 종친회 어른들이 열받아서 법원에 유물 가처분 신청서를 냄 종친회 어른들 말씀 종부노릇 한적 없음.. 결국 충무공 종친회 어른들 회의 결국 맡며느리 최씨는 족보에서 삭제 그리고 1차 경매에서 사는 사람이 없어 2차 경매를 들어감 다행히 경매에 나온 충무공 유물은 재경매를 통해 충무공 종친회 어른들 품으로 돌아감 아참! 그리고 제명된 최씨와 동업자 한씨는 사업자금을 갚지 못해 사기죄로 구치소 수감중 ㅊㅊ 도탁스 모야 대부업자가 신고 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이순신장군의 위엄인가ㅋㅋ 대부업자도 이건 좀;;하고 넘어가는 클라스
Flutter Mobile App Development Is the Best In The Lot – Webdecorum Knows Why
Flutter is considered to be a mobile-based UI framework, recently developed by Google. It is used for its amazing iOS and Android applications, and you will need a single codebase for the same. It is considered to be one open source and free platform, which will allow the developers to create well-interactive native interfaces within record time. The flutter mobile app development has the ability to speed up the entire app development procedure. So, the mobile app developers will be able to reach out to a wider base audience within a short period of time. Webdecorum is one leading platform, ready to use the power of Flutter to create top-notch Android and IOS applications for your business. Being in this field for a long time, this team knows how to create apps, which will attract maximum people at the same time. Better insights to gain about Flutter: For the startups out there, Flutter has always been the best choice. It consists of maximum features that any app development platform can present you with. Understanding more about this mobile app will help you to get some better insights about the same. So, let’s get right into the depth of the Flutter app development platform first. According to some of the leading surveys made, among all the cross-platform-based mobile frameworks that the software developers are using around the world, 39% of them are moving forward with flutter app development. Moreover, in recent studies from Google, it has been marketed that the share of the flutter developers can be broken into major categories like design agencies, self-employed, startups, and enterprise developers. Google further came up with the 1.20 version of the Flutter cross-platform framework. Some reports state that the number of Flutter-based apps has increased in Play Store from 50,000 to 90,000 since 2020 April. The beta version of Flutter got launched on the 13th of Marc, 2013, and it came to live first on 4th December 2018. Flutter happens to be the most top and powerful framework when compared to some of the other languages. The app developers will find it a lot easier and fruitful to work with this form of the app development framework. So, it is not that hard to state that Flutter has gained the name to be a promising app development platform, using the power of the Dart programming language. It helps in adding up the material designs alongside the Cupertino widgets for ending up with amazing native apps. Read More:https://www.webdecorum.com/best-flutter-mobile-app-development-services/
Con Gái Có Nên Học Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện?
“Con gái có nên học Truyền thông Đa phương tiện?” là thắc mắc của nhiều bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề. Hiểu rõ hơn về ngành Truyền thông Đa phương tiện Trước khi giải đáp cho câu hỏi “Con gái có nên học ngành Truyền thông Đa phương tiện không? Hãy cùng tham khảo một số thông tin tổng quát để hiểu hơn về ngành nhé! Truyền thông Đa phương tiện là gì? Truyền thông Đa phương tiện (Multimedia) là tên gọi của ngành học ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với kiến thức truyền thông và tư duy sáng tạo. Cho ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực như: truyền thông (truyền hình, bản tin…), giáo dục (hướng nghiệp, minh họa trực quan), giải trí (game, hoạt hình…), y học (tư vấn khám chữa bệnh, mô phỏng…), thương mại điện tử cùng nhiều lĩnh vực khác. Những năm trước đây, quá trình truyền thông được thể hiện thông qua báo giấy, chương trình truyền hình, phát thanh…  Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin, lĩnh vực truyền thông dần vươn lên như một lẽ tất yếu, đáp ứng nhu cầu đổi mới phương thức tiếp cận thông tin của công chúng như hiện nay, không chỉ dừng lại ở khuôn khổ ngôn từ, mà thông qua: hình ảnh, video, âm thanh, tương tác.. trên các nền tảng mạng xã hội đã thúc đẩy ngành Multimedia trở thành lựa chọn hấp dẫn với giới trẻ, đặc biệt là phái nữ. Thực tế tại Việt Nam, ngành Multimedia sẽ có sự bùng nổ trong tương lai, do vậy cần có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn cao. Mục tiêu đào tạo Không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng về tư duy mỹ thuật, công nghệ thông tin và truyền thông số, sinh viên Multimedia còn được tiếp cận từng kỹ năng chuyên sâu về báo chí, quảng cáo… Cụ thể hơn, các bạn sẽ viết, biên tập, thiết kế các ấn phẩm báo chí; sáng tạo và xây dựng nội dung phong phú trên các phương tiện truyền thông. Học ngành Truyền thông Đa phương tiện, sinh viên còn được trang bị kỹ năng tác nghiệp về nhiếp ảnh, ghi hình, thu âm, dựng video… để có thể tự tin tạo ra những sản phẩm chất lượng, phục vụ tốt cho nhu cầu công việc. Con gái có nên học ngành Truyền thông Đa phương tiện không? Con gái học ngành Truyền thông Đa phương tiện sẽ có rất nhiều lợi thế. Vậy nên trả lời cho câu hỏi của bài viết này sẽ là: “CÓ”. Bạn có biết, khi học ngành này con gái còn có những lợi thế sau đây: Khả năng quan sát tinh tế Với khả năng quan sát, đánh giá và cảm nhận tinh tế của con gái sẽ phù hợp với đặc thù công việc này. Điều này hỗ trợ cho người làm Multimedia thu thập thông tin một cách tốt nhất, đưa ra những ý tưởng sáng tạo và nhận định chuẩn xác, đồng thời giúp ích cho bạn khi phối hợp với mọi người trong quá trình làm việc. Kỹ năng viết tốt Thông thường con gái sẽ có kỹ năng viết nhỉnh hơn con trai. Việc viết lách có thể giúp chúng ta có nhiều ý tưởng hơn. Bởi vì tính chất công việc của ngành Truyền thông Đa phương tiện yêu cầu bạn cần phải viết nội dung cho website, các trang mạng xã hội, ấn phẩm báo chí, biên tập… Tư duy thẩm mỹ Đây cũng là thế mạnh của con gái có thể phục vụ tốt cho ngành Multimedia. Gu thẩm mỹ hỗ trợ các bạn rất nhiều khi phải thiết kế hoặc trình bày ấn phẩm báo chí đúng quy cách và thu hút nhất. Đức tính chăm chỉ, chịu khó Bất kỳ công việc nào cũng cần sự chăm chỉ, kiên trì. Đối với ngành Truyền thông Đa phương tiện cũng vậy, cần kiên trì mới có thể gắng bó lâu dài. Thế nên, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn cần phải cố gắng tìm tòi, học hỏi để nâng cao khả năng chuyên môn.