QQASSASS
10+ Views

Thế giới trẻ con

Thế giới trẻ con là thế giới trong sáng nhưng vô cùng dễ bị tổn thương. Đó không nên là thế giới của những giọt nước mắt, những lời sỉ vả, những nỗi ám ảnh và những đòn roi cay nghiệt. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có điều đáng yêu của chúng, cũng đáng được thông cảm và dạy dỗ nên người.
Thế giới trẻ con là thế giới trong sáng nhưng vô cùng dễ bị tổn thương. Đó không nên là thế giới của những giọt nước mắt, những lời sỉ vả, những nỗi ám ảnh và những đòn roi cay nghiệt. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có điều đáng yêu của chúng, cũng đáng được thông cảm và dạy dỗ nên người.
Chúng ta đều có thể nhớ tới cảm nghĩ của mình khi một đứa trẻ khóc la và tìm đến chúng ta để được giúp đỡ. Cha Thiên Thượng nhân từ ban cho chúng ta những cảm nghĩ đó để soi dẫn chúng ta phải giúp đỡ con cái của Ngài. Xin hãy nhớ tới những cảm nghĩ đó trong khi tôi nói về trách nhiệm của chúng ta để bảo vệ và hành động vì sự an lạc của trẻ em.
QQASSASS
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in