TUCAM
10+ Views

Miễn thi

1Sat, 07/30/2011 - 18:39 — Trang
Trước kỳ thi học kỳ
- Tí: Sao hôm nay mày buồn vậy?
- Tèo: Thầy bảo tao được miễn thi môn Tóan.
- Tí: Vậy thì vui chớ sao buồn?
- Tèo: Miễn thi là ko được thi đó.
- Tí: Trời!!
TUCAM
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in