Savenatsu
2 years ago1,000+ Views
Mine is Natsu 😊
10 comments
View more comments
Natsu, Lucy, Erza, Juvia
2 years agoΒ·Reply
And Gajeel!!!
2 years agoΒ·Reply
Natsu obviously
2 years agoΒ·Reply
lucy,gajeel can't pick one
2 years agoΒ·Reply
gajeel
2 years agoΒ·Reply
80
10
17