wedkham
1+ Views

Top 5 quản lý quyến rũ nhất của các thần tượng K-Pop

The Show đã liệt kê top 5 quản lý thần tượng được bầu chọn bởi các khán giả qua tài khoản SNS từ ngày 11 đến 15/3. Khoảng 230 người đã tham gia. The Show xếp hạng các quản lý dựa trên số phiếu bầu chọn.
Quản lý của Jay Park - anh Kang - nhận được 29% số phiếu.
Quản lý của ca sĩ IU - anh Park - nhận được 10% số phiếu.
wedkham
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Like
Comment
1