imja07
5 years ago10,000+ Views
Dahan dahan lang Detective Han, kawawa naman 'yang kinakaladkad mo.. May time pa naman.. -_-
0 comments
10
Comment
2