TGOdotcom
3 years ago100+ Views
Liên minh toàn cầu MGL sắp sửa bắt đầu, vào ngày 27/2 (thứ 7) lúc 20:00 CST (19:00 giờ VN)
"Mộng Tam Quốc Hand Tour" với T-ARA làm đại diện phát ngôn, khách mời là Panda TV Live, họ sẽ chia sẻ trong "Game mobile Mộng Tam Quốc" những câu chuyện về trò chơi này, bên cạnh đó cũng sẽ chọn ngẫu nhiên 2 trong số các Queen để mời ghi hình trực tiếp, đối mặt với T-ARA trong game
Đúng là 1 cơ hội tuyệt vời, bạn còn chờ gì nữa?
Cre: T-arabar
E-trans: ThisOldGuitar1
V-trans: TGOdotcom (www.facebook.com/TGOdotcom)
0 comments
Suggested
Recent
3
Comment
1