mnglang07
1+ Views

Startup Việt nên ăn mừng khi đọc thông tin này

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Trong đó, Chính phủ mở rộng đối tượng ưu đãi đầu tư bao gồm các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư. Trong ngành nghề đặc biệt ưu đãi quy định rõ: Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học. Ngoài ra, các ngành nghề như sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số, dịch vụ phần mềm, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch cũng được Chính phủ quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Trước đó không lâu, cộng đồng startup Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện thân mật với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Văn phòng Chính Phủ. Tại đây, các startup đã có dịp chia sẻ với Phó thủ tướng Đam về những bất cập trong cơ chế khiến việc tiếp nhận vốn đầu tư hay những ưu đãi của Chính phủ chưa đến được với cộng đồng. Đó là những ưu đãi thuế cho DN cung cấp dịch vụ trên Internet, vấn đề rào cản trong việc tiếp nhận vốn đầu tư ngoại, hay kể cả những vấn đề nhạy cảm như sự chèn ép của các doanh nghiệp cùng ngành… Như vậy, có thể nói, những khó khăn, trắc trở của cộng đồng startup Việt Nam đã được Phó Thủ tướng ghi nhận và tháo gỡ. Đây là một thông tin đáng ăn mừng cho cộng đồng starup Việt Nam. Ngay sau khi Nghị định được công bố, nhiều startup cho biết đã liên hoan về thông tin này.
mnglang07
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent