Cards you may also be interested in
Growing Raspberries For Beginner Gardeners
You may have recently taken up gardening, and are wondering where to start. After all, there are many different options to choose from when it comes to items to plant. You can plant cucumber, peas, zucchini, or tomatoes. However, perhaps you’d like to plant something different, an item that not every other gardener in your neighborhood will have. Why not try your hand at growing raspberries this year? If this sounds good to you, how do you get started? The first thing you need to grow any type of plant is a well-prepared bed for growing. Growing raspberries are no exception to this rule. Before planting, till up the bed making sure to pull out any perennial weeds that you find. As you till, work in some manure or compost to give your new raspberry bushes the nutrition they will need. If your soil is particularly acidic, consider adding some lime as well. The perfect pH for raspberries hovers in the 6.0 range. If you don’t know how to detect the pH of your soil, ask a gardening expert at your local nursery for instruction. Raspberries bushes do best when not waterlogged, so it is best if your bed drains well. If it does not, you can build a raised bed that will drain nicely no matter how wet the conditions in your area are. Now, you are ready to move on to the second step in growing raspberries. Now that you have a beautiful new growing bed prepared, you need to know when to plant your raspberry bushes for optimum success. Spring is the right time to plant your raspberries for two reasons. First, this is the best time of year to find healthy plants at your local nursery. Second, this gives your new plants the longest season in which to grow. You may find that you even get a few berries your very first summer when you plant early. If you aren’t able to get to planting until summer, don’t despair, you can still plant your berries then – though you probably won’t see a harvest until the following year. You can read the most detailed Raspberry grow and care guide with more than 50 varieties here: https://organicgardeningeek.com/all-about-raspberry-plant-50-varieties/ You now have your raspberry bushes planted in a well-prepared area. What next? The third step to take when growing raspberries is to provide nourishment to your bed. Though you included some compost or manure when you tilled the soil, for best results, add some on an ongoing basis or I often will also use an organic time-release fertilizer to make things easier. This will continue to provide much-needed nutrition to your budding plants, and you will be much happier with your results. The last item you need to know when growing raspberries is how to prune your new crop. In the second year, before your raspberry bushes have blossomed in early spring is the time to do so. Prune your one-year-old plants to just below the fruiting area. This will allow them to produce fruit in July. You will find new shoots growing up between the established ones as the season progresses. It is best to thin these out, to give your older stock a better harvest. The following spring, you will want to clear out the two-year-old shoots and trim the one-year-old ones to below the fruiting area just as before. So, now you know all you need to know about growing raspberries to get started! Prepare your bed, pick out some plants, and you’ll be on your way to growing your very own crop of raspberries just like the ones I have in no time!
Hoa lan đai châu
Lan ngọc điểm có khoảng chục màu khác nhau, giá bán phụ thuộc vào màu sắc, kích cỡ và số cặp lá, lan ngọc điểm được người mới chơi ưa thích bởi dễ trồng, dễ chăm sóc. Vườn lan huy anh bán đủ loại, đủ màu lan ngọc điểm đẹp nhất. huy anh orchid Địa chỉ : 299 chiến thắng - hà đông -hà nội Cách chăm sóc sau khi ghép ngọc điểm Giai đoạn 1: 1-3 tháng sau ghép: cần nhiều dưỡng chất để phát triển bộ rễ, nhiều đạm. Phun thuốc phòng trừ bệnh theo đinh kỳ và luân phiên thay đổi. Che ánh sáng 65- 70% Giai đoạn 2: 9 tháng sau ghép: Giai đoạn này cây xuất hiện 1 số bệnh (cần theo dõi vườn thường xuyên), phun phân và thuốc theo định kỳ. Giai đoạn 3: 15 tháng sau ghép: phun phân và thuốc theo định kỳ. Giai đoạn 4: trên 18 tháng: Cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất và thành phần khác cho cây Cách chăm sóc lan ngọc điểm ra hoa Điều kiện đầu tiên để lan ngọc điểm ra hoa là cần khỏe mạnh vì vậy trong suốt quá trình chăm sóc cần chú ý các yếu tố Ánh sáng: Tránh ánh sáng trực tiếp vì dễ làm cây bị cháy lá. Tưới nước : 2 lần/ ngày bởi các giá thể khô nhanh. Phòng bệnh : Vào mùa mưa, nếu cây trong vườn thấp cần phun phòng chống thối nhũn liên tục, nếu ở vị trí cao hoặc ban công chung cư ít gặp bệnh hơn. Những cần theo dõi liên tục và phun thuốc ngay khi lá cây có hiện tượng bị mềm, vàng lá. Khi thấy lan ra nụ, hãy phun nước hoặc tăng thêm độ ẩm hoặc tưới sơ qua. Muốn lan nở sớm hơn hãy tăng thêm nhiệt độ hay là mang vào trong nhà để dưới ánh đèn, nhưng cần thoáng gió và độ ẩm. Nếu muốn lan chậm nở hãy mang vào chỗ rợp mát, vào phòng lạnh hoặc để nước đá ở gần, nhưng đừng cho vào gốc hay để rễ chạm vào. Trước mùa hoa 3 tháng, khoảng tháng 8,9 âm nên bổ sung phân bón nhiều Kali để cây ra hoa dễ dàng hơn.