djpiao
1,000+ Views

Les Misérables – Thug Notes Summary & Analysis

From plot debriefs to key motifs, Thug Notes’ Les Miserables Summary & Analysis has you covered with themes, symbols, important quotes, and more.
Comment
Suggested
Recent
I feel like if this existed back when I was in high school, I wouldn't have failed English.
Cards you may also be interested in
How Can You Tell If a Wig Is Most Suitable For You?
Nowadays, people are no longer limited to the idea of "wigs are only sold to people with thinning hair". With the improvement of aesthetics, the value and charm of wigs are gradually being discovered. Here are five things you need to know before buying a 40 inch wig: 1. Hair color When choosing an HD lace wigs color, you first need to know what you are buying a wig for. For daily use, such as school and girls, office workers, the natural black wig is the best choice, if you prefer a colorful curly lace front wig, you can consider a dark wig, such as #1,#4,#6,#8,#99J... If you're a freelancer, like a Youtuber, beauty blogger, and not tied to a boss, you have more options than natural black, #613, #27, #Ginger, Highlight, colorful wigs... Just follow your heart! 2. Hairstyle Different hairstyles can give you different shapes. When choosing hair length and waves, it is more important to choose according to your preferences. First, length: If you like long hair, something between 26 and 32 inches is better; If you prefer shorter hair, consider a shorter 16- to 24-inch wig. If you want a shorter look, just try a short Bob wig, starting at 8-14 inches. Second, for hair waves: If you are busy with work or study (or a lazy girl like me) and don't want to spend more time on hair care, I suggest you order straight hair, Body Wave; Instead, try other textures, and loose deep waves are highly recommended! Then deep waves, curls, water waves... One thing you need to know when choosing hair length and wave is that the longer the inch, the more time it takes! The smaller the curl, the more need to care! 3. Lace Lace is the most important, choose your lace carefully, you need to know the following 2 tips: The first is the lace size you want, which directly determines the parting and style you can make. The most common lace sizes are full lace wigs, 13x6 and 13x4 lace front wigs, 6x6,5x5,4x4 lace closure wigs, more lace, more split space, and styles you can do! And the price is considerable, the lace size is land-arger, more expensive. Second is the type of lace, the best lace on the market is Swiss lace, all West Kiss hair uses good quality Swiss lace! Lace colors include light brown, medium brown, plain lace, transparent lace, and HD lace. Of course, the best for invisibility is HD lace because it is suitable for all skin tones!! Some of the new wig beginners may not be familiar with lace, if someone wants a wig without lace, there are also options for you: U/V section wig, headband wig, mechanical wig...... These wigs are lace-free, glue-free, beginner-friendly, and affordable!! 4. Density The most normal densities on the market are 180%, 200%, and 250%. For hair length, 180% or 200% density is recommended for 16-24 inches and 200% or 250 for 26-32 inches, while keeping it natural. The rule is that the longer the inches, the higher the density you need! 5. About the size The default wig size is medium and fits more than 95 percent of women. Because the wig comes with an adjustable elastic band inside, you can adjust it to your own size. But if you have any questions about the size, you can first have your head size measured and check the measurement value on the website, or ask our pre-sales colleagues to recommend a suitable size for you. Only the right wig in all aspects will make your image comprehensively improve. Life requires the courage to try, take the first step, make choices, and then gradually know where the better self is and what it will look like.
[TẬP 4] OH MY GIRLS! "Vẽ bằng mông - Ăn bằng chân"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tập tiếp theo của OMG với những màn "TRA TẤN" cực bựa cùng những hình phạt rùng rợn "KHÔNG THỂ KINH DỊ HƠN" đã tiếp tục lên sóng! Cùng xem và cùng cười thả ga cả nhà nhé! ** Lưu ý: Mỗi tập của Oh My Girls! sẽ có sự kết hợp giữa các hot girls khác nhau!!! Trong tập thứ 4 này chúc mừng chủ nhân các COMMENT các bạn được chọn để thử thách hot girl nhé: @macdolna001 @kenny312 @Jennyintown @nguyenhao @LoiLang1204 @Minho15 @hihihehehaha Cùng tham gia đặt thử thách và câu hỏi cho mấy hot girl của chúng ta vào những tập sau nhé ^^! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ Xem toàn bộ series OMG! tại --- Oh My Girls! Collection ❤ Subscribe YouTube --- Vingle Video Channel ❤ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TẬP 3 -- Tại [O3:18] của Oh My Girls! - Tập 4 >>>> CLICK NGAY: http://vgl.vn/OMG-Tap4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ CÁC BƯỚC ĐỂ NHẬN GIẢI Những bạn đoạt giải được NÊU TÊN TRONG TẬP 4: 1) Để lại comment xác nhận mình là người chiến thắng và; 2) Nói rõ mạng di động mà các bạn muốn lấy mã nạp thẻ nhé! ** BAN TỔ CHỨC SẼ GỬI MÃ THẺ QUA INBOX TRÊN VINGLE CHO CÁC BẠN!!!! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ CÂU HỎI CỦA TẬP 4 "THEO CÁC BẠN, TRONG 6 NGƯỜI, AI CÓ VÒNG 3 BỰ NHẤT?" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ CÁCH THỨC THAM GIA CỰC KỲ ĐƠN GIẢN - Trả lời câu hỏi của các người đẹp một cách chính xác nhất. - Comment ngay dưới bài viết mỗi tập. Người có câu trả lời ĐÚNG và COMMENT CUỐI CÙNG NHẤT sẽ giành chiến thắng! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN -- 01 Giải nhất: Thẻ cào trị giá 100,000đ -- 01 Giải nhì: Thẻ cào trị giá 50,000đ -- 02 Giải ba: Thẻ cào trị giá 20,000đ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ THỜI GIAN THAM GIA Ngay từ bây giờ đến 16H00 CHIỀU THỨ NĂM (03/09/2015) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ CÔNG BỐ KẾT QUẢ Thông tin người thắng cuộc sẽ được các công bố vào tập tiếp theo của chương trình! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ LƯU Ý 3 NGÀY SAU KHI CÔNG BỐ GIẢI, nếu các bạn thắng cuộc không comment để xác nhận, BTC sẽ trao giải thưởng cho thành viên khác! Mông ai đây ???????? Là sao là sao là sao???????????????? Hơi sai sai :))))) Để biết thêm về các hot girls của tập này: ❤ Shi: https://www.vingle.net/collections/2909214-Shi ❤ Meena: https://www.vingle.net/collections/2909203-Meena ❤ Pinky: https://www.vingle.net/collections/2909199-Pinky ❤ Ngọc Minx: https://www.vingle.net/collections/3034379-Ng%E1%BB%8Dc-Minx ❤ Milu: https://www.vingle.net/posts/1023225-Milu ❤ Jade: https://www.vingle.net/collections/2908730-Jade YÊU CẦU, THỬ THÁCH CỦA CÁC BẠN LÀ GÌ?' MAU HỎI VÀ THÁCH THỨC CÁC CÔ NÀNG HOT GIRLS VỐN "ĐỎNG ĐẢNH" NÀY NÀO. COMMENT NGAY THÔI, VÀ ĐỪNG QUÊN TRẢ LỜI CÂU HỎI TẬP 4 ĐỂ LẤY THẺ CÀO NHÉ ^^
중세시대의 아기들은 넘나 불편했을 것 같긔....jpg
안냐세여? 그림 구경을 하다 호기심이 생겨서 글을 쓰게 됐어여 제가 보던 그림은 이건데여 네덜란드의 화가 브뢰겔의 Massacre of the Innocents라는 그림입니당. 우리나라에선 영아학살이라는 제목으로 알려져있지여 영아학살..? 제목 한번 어마무지하긔 줜내 살벌 근데 자세히 살펴보시면 그림 속에 영아라고 할법한 애긔들은 없긔 농민들의 식량 꾸러미를 수탈해가는, 커다란 개를 끌고가는, 거위의 목덜미를 쥐고 자르려는 기사들만이 존재해여 사람들은 두손을 붙잡고 애원하거나 가져가지 말라고 말리거나.. 혹은 하늘을 보고 울부짖고 있습니당. 학살이라기보단.. 걍 농민들 삥뜯어가는 느낌..? 게다가 학살이라 하면 되게 피범벅..우울하고,,어둡고,.그럴거 같은데 핏자국도 하나 없냄.. 하늘은 또 엄청 샛파랗네..이상타 그림 지적 전에 영아학살이 뭔지부터 짚고 넘어가겠읍니다! 부처님급 초이스는 아니지만 매해 12월마다 우리에게 즐거운 휴일을 선사해주시는 예수님은 국적이 이스라엘이에여 겨우 2018년전 탄생했으니 그때 이스라엘은 이미 왕국도 있고 노예도 있고 상인도 있고 그랬겠져? 사람들 사이에 계급이 생긴건 청동기 시절 때부터쟈나~ 예수가 태어났을 적엔 이미 한 나라가 존재했을 때쟈나~ 예수 탄생시 이스라엘을 다스리던 헤롯왕입니당. 이 사람이 영아학살을 주도했지여. 글차나욥 내가 이 나라 정통왕인데 신의 자손이라는 애가 태어날거래..뭔데 시벌..반란인가..아님 사이비..? 나라도 혼란해질 거구 자기 권력에 위협을 느낀 헤롯왕은 화가 났어욥 그래서 2살 이전의 애기들을 모조리 죽여버리기에 이릅니다. 근데 정작 예수는 이집트로 도망가서 살아남음..ㅎ 가장 왼쪽에 아기들을 죽이라 명령하는 헤롯왕이, 가운데엔 죽어가는 아이들의 시체가, 오른쪽엔 절규하는 부모들을 확인할 수 있읍니당 헤롯왕의 영아학살. 이 이야기는 성경에 기록되었기에 후에 많은 화가들이 그림으로 남겼어여 양인애들 그림이 글쳐 뭐 그리스로마신화 아님 성경말곤 그릴것도 없음 아마도 가장 유명할 루벤스의 그림 당시의 처절함과 슬픔, 고통과 잔인함이 역동적으로 표현되어있지요 헤롯왕과 날뛰는 기사들, 아이를 감싸는 부모들 헤롯왕 바로 밑, 중간에 노란색 옷을 입은 남자가 칼을 들고 내리치려는 장면이 보이실거긔 엄마는 아이를 끌어안고 애원하고 있고요 이렇게 상황과 구도, 그림체, 화가만 다를뿐 영아학살은 굉장히 많이 그려진 종교화 중 하나인데여 실제로 헤롯왕이 죽였는지 아닌지는 모릅니당 의견이 분분해여 모든 위인들의 탄생설화가 그렇듯 헤롯왕의 영아학살도 예수의 탄생을 강조하려는 거짓말일수도 있져 세상은 태평성대하였ㄷr 그래서 예수가 필요없었ㄷr..보다는 아이들을 무참하게 죽일 정도로 엄청난 폭군이 나라를 다스렸ㄷr 예수만이 구세주였ㄷr..이런쪽이 좀더 설득력있자나욤. 하여튼 저는 탈덕한 구개신교신자라 종교화도 잼나게 보는데 이 그림은 참 이상한거긔 바로 위에 올린 세 영아학살과는 많이 다르져? 학살보다는 수탈에 가깝게 묘사됐긔 피도 울부짖는 부모들도 없고 무엇보다 아이가 없긔! 이유는 바로 이 사람, 신성 로마 황제 루돌프 2세 때문인데욤 평소 정치보다 예술과 과학에 몰두했던 루돌프 2세는 그림을 보고 너무 잔인하다고 생각했긔뚤 그래서 어두운 하늘을 밝게, 죽어가는 아이들을 닭이나 개 등으로 바꿔 그리게 한 거긔 그림은 캔버스 위에 유채물감으로 그려졌으니 얼마든지 위에 덧칠할 수 있었겠져? 수정되지 않은 버전은 다음과 같습니당 같은 그림, 구도, 사람들인데도 분위기가 확 달라졌죠 이 그림은 오스트리아 비엔나에 소장되어있어여 아들이 아빠 작품을 따라 그린 모조작이져. 원본은 맨 위처럼 하늘색 하늘로 덧칠이 되어서 찾아볼 수 없긔뚤 분위기말고 뭐가 달라진거냐? 비교를 해보자면 수정버전에선 거위나 꾸러미였던게 모두 아이의 시체라는게 보이실 거긔 끌려가던 개는 사실 어린아이였고.... 조그만 크기인데도 엄마를 바라보며 어쩔줄 몰라하는 아이가 느껴지시죠 이외에도 죽은 아이, 끌려가는 아이를 찾아볼 수 있읍니당 그리고 무엇보다 그림의 중심. 기사들에게 단체로 죽임당하던 닭과 거위들이 바로 어린아이들이었는데요 좀 더 크게 보시면 이런 장면임을 확인하실 수 있긔 제가 의문스러웠던게 바로 저거긔.  으아니 애긔들이 너무 딴딴히 묶여있는거아니냐. 아니..글차나욥..넘나 피라미드 속 파라오처럼 보따리처럼만 그려놓은것.. 진짜 뜬금없는 포인트에서 호기심이 생겼긔뚤 특히 중세시대는 어린아이에 대해 굉장히 무지했을 시기쟈나요  아이는 그저 '조그만 어른'으로만 취급했을 때쟈나  그래서 갓 초등학교에 들어갈 유아도 코르셋을 착용했고요? 그러니 영아라고 뭐가 달랐을까..? 라는 생각이 들었읍니당 복지가 몬데..했던 시절의 아기들이라.. 조아 찾아보자 클릭클릭 검색검색 영어는 못하지만 단어는 알긔 구글로 검색하면 구글이 너 혹시 이거 찾는거 아니니?? 하고 자동교정도 해주고요? 올ㅋ 뭐가 막 나온다 나와 첫번째 페이지 Surviving Infancy in the Middle Ages는 "중세시대에 살아남는 아기들"로 해석할 수 있겠긔 live도 아니고 survive..으아니..무시무시한 단어선택이다 클릭 올ㅋ 클릭하자마자 처음 본 그림이쟈나!!!!! 엄마 옆에 누워있는 아기 보이시냐긔!!! 여기서도 팔다리를 꽁꽁 싸매고 있내..! 유레카!!!!!!!!!!!! 영알못이지만 번역기를 돌려가며 기사를 읽어봅니당 Life for the Infant Folklore has it that the medieval child spent his first year or so wrapped in swaddling, stuck in a cradle, and virtually ignored.  민속학에 따르면 중세시대의 아이는 태어난 후 1년 동안 감싸여있고(wrapped) 요람에 갇히고(stuck in a cradle) 사실상 무시당했다(and virtually ignored.) 오호........!!!!!! 애긔는 체온조절을 못하니까 보자기에 감싸져야 하는건 당연한 일이져 근데 궁금한점: 중세시대 때도 지금 애긔들에게 쓰는 부드러운 순면이 있었을까? 지금이야 이렇게 포근폭신한 천으로 감싸놓지만 과연 중세시대 유럽은 어땠을까염.... 비단은 귀족들에게도 비싼 원단이었을거고 순면은 있을리가 없고.. 과연 평민들이 저런 부드러운 천을 쓸 수 있었을까..? 스와들링(강보) 다크에이지로 검색ㄱㄱ 뙇. 그렇읍니당. 중세시대 때 아기들은 감싸여있었다기보다 거의 묶여있었어여. 팔다리를 곧게 펼쳐놓고 움직이지 못하도록 긴 천으로 꽝꽝 짬매는거긔(??) 물롱 애기옷이나 기저귀 없이 천으로요.. 저 천 안에서 온갖 일..해결하고..네..위생 바이 21세기의 눈으로 보면 모냐 시벌..? 하고 뜨악할만한 일이 또 농민계층의 어머니라면 농사일, 집안일에 전념하느라 아이를 볼 시간이 없었을거긔 애가 뒤집거나 기어다니다가 요람에서 떨어지면 큰일나내.. 차라리 꽉 짬매두고 요람에 눕혀두면 전래 편하내.. 위 그림처럼 운반;하기도 쉽고요 밭매러가거나 일하러갈때는 나무에 기대세울수도 있고요. 약간 요느낌..? 그렇다면 상대적으로 자유로운 귀족들은 어땠을깡..? 글쎄염..귀족 아기라고 해서 다를 바는 없었을거긔 육아라는 개념자체가 없던 시대..! 애긔는 유모가 돌보던 시대! 놀아주는 하인과 유모로 보아 귀족집 아이들인걸 알 수 있는데도 꽉꽉 묶여있져 여기서도 장식만 화려할뿐 단단한 스와들링은 달라지지않았긔 그리고 중세시대는 '어린아이'라는 개념이 없던 때긔 서양의 소파 방정환, 루소가 등장할때까지 어린애는 그냥 '덜 자란 어른'이었긔뚤 아이들을 위한 바느질, 자수, 이런게 존재할리 없고요? 그러니 어린애의 활동성을 중시한 옷, 편안한 옷 그런거 없이 어른옷의 치수만 줄인 코르셋을 입혔던거겠죠 애기옷이란게 존재하지도 않았는데 애기를 벗겨둘 수는 없어..추워.. 그래서 스와들링, 강보가 발달하게 되었읍니당  심지어 아기 예수를 묘사한 그림에서도 스와들링이 나타나지여. 엄마 마리아와 아기예수긔 요기서도 요기서도 보이는 단단한 스와들링. 화가도 그림체도 모두 다르지만 머리에 쓴 천으로 성모마리아라는걸 알수있긔뚤 성모 마리아랑 아기예수 그림 다른버전 이렇게 보니 애기를 완조니 미라처럼 묶어뒀다는게 확 와닿으시져? 영유아 사망률이 하늘을 찌를만도 한것.. 한창 커야할 시기에 저랬으니 얼마나 괴로웠겠긔뚤 물롱 중세시대라고 해서 애긔들을 전부 묶어둔건 아니고요. 자유롭게 활개치는 애기들도 있었을 거예여 그러므로 이 그림에서의 아기들도 2살 이하가 맞으며 당시의 풍습대로 단단히 스와들링되어있다는 사실을 배울 수 있습니당 위키백과 영어에 따르면 서양에선 스와들링 문화가 사라졌지만 몇몇 동양국가에선 여전히 애용 중이라고 하네욤. 근데 그게 중세시대처럼 무식하게 짬매는게 아니고.. 속싸개라고 부르더라구여 (아니 근데 여기 사진속 인물들은 죄다 서양인인데 서양에서 스와들링 문화가 사라졌다는건 대체..?) 12개월 미만 애긔들은 자다가 자기 손짓에 놀라서 깰때가 있으니 움직이지 못하게 감싸야한다네요 이게 바로 21세기의 스와들링!!! 속싸개!!!!!!!! 크흡 자기 손에 놀라는 애기라니 넘나 귀엽긔 ㅠㅠㅠ 오잉또잉 나한테도 팔이? 다리가? 이러는 거잖아욥 ㅠㅠㅠ 전래 겹냉..  하여튼 속싸개는 사실 되게 오래전부터 존재했고 근데 옛날에는 지금처럼 애기를 돌본다는 개념이 없어서 걍 꽉꽉 묶어뒀고 당연히 천을 갈아준다거나 그런건없었고.. 지금처럼 애기들이 불편해하면 사용하지 않는다 그런 거 없었고.. 이게 영아 사망률에도 한몫했을거고.. 머 그렇다는 글이었긔.. 음 약간 밑도끝도없는 결론.. 출처 오잇..? 정말 그런건가!!!! ㄷㄷㄷㄷ 첨 알게된 사실!!!!!!!
Dinner Over Good Books: 3 People I'd Like to Dine With
@jordanhamilton tagged me to complete @VinMcCarthy's Dinner Date writing challenge, where we choose the 3 people, dead or alive, that we'd most like to have dinner with. You can read about the three men she chose (and their beautiful facial hair) here. Thank you for the tag Miss Lady @jordanhamilton :) Here are my picks! We'd have a lovely dinner in Paris (since this is a fantasy after all, and I LOVE French food), followed by wine and book discussions. :D Get ready for a total literary nerd daydream! Italo Calvino I'd love to have dinner with my favorite author, Italian novelist and essayist Italo Calvino. He's the author of my favorite book of all time, Invisible Cities (which if you haven't read – YOU NEED TO). His writings are this genius combination of fantastical fiction and literary theory, and I absolutely can't get enough of it. Reading his words, you can just tell this guy is a genius; I'd love to listen to him speak on the direction media and our consumption of it is taking today, and how his past insights on the activity of reading apply in this new age. Book We'd Discuss: Invisible Cities Roland Barthes French literary theorist Roland Barthes was admired by Calvino, and the two of them definitely met while both were in Paris in the 1970's exploring the boundaries of literature at OuLiPo (aka The Workshop of Potential Literature). I think the resonance between their works is fascinating, so how much MORE fascinating would it be to hear them converse about literature and art in general? Barthes is one of my favorite theorists; I'd love to ask him about some of the more dense points in his essay S/Z, which I'm reading currently. Book We'd Discuss: S/Z, his theoretical deconstruction of the short short Sarrasine by Balzac. Ken Kesey And finally, the least intellectual of the three is my other favorite author, Ken Kesey. He's a sort of psychedelic neo-Hemingway (is that heresy? no matter). He wrote One Flew Over The Cuckoo's Nest, as well as his REAL magnum opus (in my opinion), Sometimes A Great Notion. He's not really into all that theoretical mumbo-jumbo, no: he'd probably dismiss it all with a wave of his cowboy hand. What I'd really like to ask him about is inspiration. He was the original Merry Prankster, one of those Day-Glo hippies who drove the bus Furthur across America, spreading LSD-laced good vibes and giving birth to the psychedelic movement in the 1960's. I'd like to hear firsthand about his experiences, and his inspiration in writing my favorite novel. His experiments with narrative perspective have always inspired me; he certainly wasn't the first to do it, but he did it well. It'd be cool to hear him, Calvino, and Barthes ping-pong back and forth on art, perception, and humanity. Books We'd Discuss: Tom Wolfe's The Electric Kool-Aid Acid Test; Sometimes A Great Notion I hope that wasn't too much of a nerd-out... -_____- Any other literary nerds out there?? Excited to hear who everybody else would like to dine with :)
How Can I Stop My Hair From Falling Out Female?
Losing 50 to 100 hairs a day is normal for every age group. It's just more conspicuous for girls with long 27 hair color. Today's article will tell you what causes more hair loss in girls, and is there any way to reduce hair loss? The life cycle of hair There are hundreds of thousands of hairs on our heads, each at a different stage of its two - to five-year lifespan. The first stage of the bundle is called the 'growth phase' and 90% of our hair is in this phase. Hair grows about 1 cm per month. When something stops your 4x4 closure wig from growing, it's called growth hair loss, and it's what you usually think of when you think of hair loss. This is followed by a period of regression that lasts two to three weeks. During regression, the lace front wigs Brazilian strands stop growing. The final stage of hair growth is the resting phase. At this stage, the hair bundle will be in a resting state as it prepares to fall off the scalp. About 8 to 9 percent of hair is in this phase at any given time. What causes hair loss in women? If you feel like you're losing more hair than usual and it's getting thinner and you still can't figure out why there are some of the most common causes of hair loss. 1. The genetic Hair loss is an inevitable problem if you suffer from hereditary hair loss. Because you cannot completely prevent this type of hair loss, we recommend that you have an ongoing dialogue with your doctor to get some treatments available. 2. Born During pregnancy, hair goes into rapid growth mode. Once estrogen levels return to normal after delivery, the hair resumes its normal growth cycle and begins to shed the thick hair that has accumulated over the past 10 months. But don't panic, postpartum hair loss is temporary. You don't have to do anything to fix it. 3. Nutritional deficiencies Getting enough nutrients is crucial to ensuring good health and healthy hair is no exception. Many nutritional deficiencies, including iron, zinc, vitamin B3 (niacin), and protein, have been linked to various types of hair loss. You can see your doctor first to determine which nutrients you are deficient in, and then accurately diagnose your problem. 4. Drug Some medications can cause chronic shedding, especially those used to control high blood pressure, cancer, arthritis, and depression. In general, this type of hair loss is also temporary. 5. Dandruff or scalp psoriasis If you have scalp psoriasis, your scalp is dry, itchy, and has a silvery-white scaly and dandruff-like formation. If you scratch your scalp a lot or pick your scales hard, it can lead to hair loss. How to stop hair loss? Generally, increased shedding will subside naturally over time without treatment. However, if your hair is not back to its normal fullness within nine months, see your doctor for an evaluation to see if there are other issues. Here are some effective hair loss treatments you can implement into your daily life to improve hair loss. 1. Wash and condition your hair, but no more. Underwashing and overwashing can affect the volume and feel of your hair. If you don't wash your hair for a long time, it can lead to a buildup of products and oils that can burden your scalp and hair. But washing your hair too often can strip it of its natural oils, making it drier and more likely to break. You should wash your hair three times a week, and for girls with naturally curly hair, once a week is enough. 2. Eat extra protein Lack of protein can cause hair loss. Therefore, we recommend you to take more protein, especially for some dieting or vegetarian girls, hair loss may be caused by insufficient protein intake. Some ways to meet your daily protein needs include eating beans, legumes, eggs, or Greek yogurt. 3. Take vitamins Vitamins A, B, C, D, E, zinc, and iron are important factors affecting hair growth. But you should consult with your doctor, and after a variety of professional tests, you'll know if you have a vitamin deficiency, and then you can take the appropriate medicine. 4. Maintain hair and scalp care Remember to use conditioner after shampooing to brighten your hair and help reduce static electricity, both of which help make thin hair look fuller and shimmery. And avoid irritating hair treatments such as heating tools, hair dyes, and bleaches. Hairstyles' tight ponytails or braids can also affect your hair. 5. Get some exercise Sports can help build up our body and is also a good way to relieve stress. Give up late nights and give yourself enough time to unwind from the stress of work and life. Excessive anxiety disrupts our endocrine system, which can lead to hair loss. So it's important to stay happy. Do you have other thoughts on hair loss? Please feel free to leave a message in the comments section.
What Can Be Done To Prevent Hair Damage?
If your hair has been damaged and become frizzy and split, you can refer to today's content to repair it; if your 40 inch hair is intact, remember to take preventive measures in advance. Hair damage from chemicals Chemical treatments include hair bleaching (also known as highlights and balayage), coloring, perming, and curling. Bleach and hair dye can alter the physical structure of the HD lace frontal wig, especially when used incorrectly, causing chemical burns on the scalp and an imbalance in the pH of the hair. If styling products contain alcohol, prolonged use of them may also dry out your black wig with gray highlights. It's important to wash your hair thoroughly when using styling products to make sure all buildup is removed. You can use a clarifying shampoo to cleanse your hair without stripping your hair of its natural oils. physical hair damage Physical hair damage occurs when heat styling tools overheat the hair, which can cause hair to break, burn, and dry out. Brushing too hard or even using the wrong brush can cause hair to break, especially if your hair has already been damaged by overheating or overusing a product. The best style for your hair type and texture can be discussed with your stylist. Environmental factors that cause hair damage Environmental factors often lead to excessive drying of hair. You may notice that your hair becomes drier due to overexposure to UV rays. Chlorine in swimming pools can also cause dryness and breakage, and the chemicals in chlorine can cause light-colored hair (especially blondes) to turn green. Excessive humidity, pollution, winter static, hard water, and harsh winter temperatures can also cause dry, unmanageable hair. Fortunately, damaged hair care products, such as leave-in conditioners and moisturizing hair masks, do a great job of replenishing your hair and replenishing lost moisture. Nutritional Hair Damage In some cases, nutritional deficiencies can lead to malnutrition of the hair follicles, which can affect hair growth and lead to thinning and hair loss. Hair damage caused by your body's overall nutrient intake can often be reversed by supplementing your diet with vitamins and addressing any underlying health issues that may be present. Once the physical symptoms are dealt with, the lost hair may grow back and the hair should return to its original state. Vitamin-rich shampoos and nourishing hair masks also help keep new hair growing. Treatment options for damaged hair In many cases, a stylist can trim away some of the damaged areas to refresh your hair and allow new hair to grow. Damaged hair care products can also help prevent future damage by moisturizing, strengthening, and protecting your hair. 1. Hair oil Grapeseed oil hydrates and shea butter helps repair the damage. You can use this multipurpose oil before and after shampooing. 2. Moisturizing Shampoo A quality moisturizing shampoo helps to rebalance the scalp and strengthen each strand. Biotin helps strengthen, while provitamin B5 helps keep hair moist. 3. Dry shampoo Dry shampoo soothes your scalp and lengthens your hair without harsh chemicals. Menthol refreshes the hair and scalp, and witch hazel helps control sebum production. Tips to prevent hair damage Here are some helpful tips to help keep your hair looking its best: In the sun, wrap your hair or use hairspray with UV sunscreen; Use a hair mask regularly to nourish and strengthen your hair; Consider using silk headbands instead of standard elastic to prevent pulling and rubbing; Trim hair every six to eight weeks to remove split ends and other damage; If possible, avoid dyeing and bleaching your hair at home - opt for a professional salon. Want to learn more about hair? All girls are recommended to visit the official blog of West Kiss Hair. There are a lot of the latest trends in wigs, what hairstyles should you choose for various occasions, what wigs to wear in different seasons, how to maintain your hair, etc.
[TẬP 7] OH MY GIRLS! "Số Đặc Biệt - Trung Thu"
Sự trở lại của 2 trong số những hotgirl "xinh đẹp" và "gợi cảm" nhất của OMG là Pinky và Meena trong tập 7 nay hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn những tràng cười "xái cả quai hàm" bằng những thử thách "cực bựa cực khó đỡ" từ chính các bạn! Bật mí nhỏ nha: 1 phần bikini "bốc lửa" sẽ xuất hiện vào cuối clip! Nào, hãy cùng bấm ngay nút Play và cùng "rần rần trong người" với OMG nhé! Và đừng quên tham gia trả lời câu hỏi để nhận thẻ cào nhé! ♥ COMMENT ĐƯỢC CHỌN CỦA TẬP 7 @phanthehoi102 @AndryNguyen @thiphan Hãy cùng tham gia đặt thử thách và câu hỏi cho các hot girl để trở thành người may mắn vào các tập tiếp theo nhé! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ Xem toàn bộ series OMG! tại --- Oh My Girls! Collection ♥ Subscribe YouTube --- Vingle Video Channel ♥ ĐẶC BIỆT ♥ http://vgl.vn/OMG-Tap7BONUS ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ QUÀ TRUNG THU GỬI ĐẾN MỌI NGƯỜI TỪ OH MY GIRLS!!! CHÚC MỌI NGƯỜI 1 MÙA TRUNG THU VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ CLICK NGAY - NÓNG BỎNG TAYYYYYYY ~ http://vgl.vn/OMG-Tap7BONUS ♥ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TẬP 6 -- Tại [O3:48] của Oh My Girls! - Tập 7 >>>> CLICK NGAY: http://vgl.vn/OMG-Tap7 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ CÁC BƯỚC ĐỂ NHẬN GIẢI Những bạn đoạt giải được NÊU TÊN TRONG TẬP 7: 1) Để lại comment xác nhận mình là người chiến thắng và; 2) Nói rõ mạng di động mà các bạn muốn lấy mã nạp thẻ nhé! ** BAN TỔ CHỨC SẼ GỬI MÃ THẺ QUA INBOX TRÊN VINGLE CHO CÁC BẠN!!!!** ♥ CÁCH THỨC THAM GIA CỰC KỲ ĐƠN GIẢN - Trả lời câu hỏi của các người đẹp một cách chính xác nhất. - Comment ngay dưới bài viết mỗi tập. Người có câu trả lời ĐÚNG và COMMENT CUỐI CÙNG NHẤT sẽ giành chiến thắng! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN -- 01 Giải nhất: Thẻ cào trị giá 100,000đ -- 01 Giải nhì: Thẻ cào trị giá 50,000đ -- 02 Giải ba: Thẻ cào trị giá 20,000đ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ THỜI GIAN THAM GIA Ngay từ bây giờ đến 16H00 CHIỀU THỨ TƯ (30/09/2015) ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ CÔNG BỐ KẾT QUẢ Thông tin người thắng cuộc sẽ được các công bố vào tập tiếp theo của chương trình! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ LƯU Ý 03 NGÀY SAU KHI CÔNG BỐ GIẢI, nếu các bạn thắng cuộc không comment để xác nhận, BTC sẽ trao giải thưởng cho thành viên khác! CỞI TRUỒNG @__@? OH LÀ LA, NGHE NÓI CỚI TRUỒNG LÀ PINKY DÒM XUỐNG DƯỚI LÀ SAO??? BIẾT RÙI NHA, MẤY CHẾ THÍCH LỚN, THÍCH BỰ, HÍ HÍ XỊT MÁU MŨI CHƯA? OH LA LA ĐƯỜNG CONG EM ĐÂY MÀ!!!! 4 BÁNH BỰ LỰN NHA MẤY ĐỨA, NHÀO DZÔ NHÀO DZÔ!!! P/S: MẶT MEENA BIỂU CẢM QUÁ MỨC =))))
Need To Wear Different Types Of Wigs For Different Occasions?
Maybe you haven't realized it yet, but especially for young girls who are not familiar with the world, it is best to wear a suitable HD lace wig for different occasions, so as to avoid being too abrupt and being talked about. Here are wig recommendations for different special occasions on Wet Kiss: 1) Graduation ceremony Are you one of the graduates? After graduation, you enter a new phase of your life. At the end of this important period, you will want to leave behind wonderful memories. So for the big day, make sure your graduation hair looks amazing. Straight lines and body waviness are classical. But it's also the most common. If you want to make a particularly gorgeous graduation hairstyle, a water wave 99j bundles wig can make a great gift. The unique curve will make you look better. Who doesn't want to take a nice picture at graduation? 2)Workplace Busy workdays and tight schedules often don't leave us with enough time to take care of our hair. So wigs that are easy to install and maintain are the best choice. Wigs with short Bob hair in natural colors and brown are recommended. It will help you present a professional and competent image in the workplace. The straight wig is classic, timeless and infallible. Bob wigs are usually shoulder-length, shorter, and easier to manage. As for color, natural colors and browns are not too dramatic to draw unwanted attention. 3) The wedding In addition to the choice of a wedding ring, dress, shoes, and accessories, wedding hair is also an important aspect. Creating flawless hair for your wedding is crucial to making you feel confident and fabulous. The human wave wig has a natural wavy, elegant and stylish look. The uniqueness of the long wavy wig will enhance your overall look and make you the center of attention. On such an important day, you don't want anyone to know you're wearing a wig. So opt for an HD lace wig. Hd lace is suitable for all kinds of skin, so that lace into your skin perfectly. When you wear it, it gives a real hairline and makes the hairstyle look natural. And you must choose a front lace style wig. Then its lace area is relatively large, it is very convenient for your hair stylist to do beautiful modeling for you. 4) Birthday party Birthdays are special days for everyone. On this day, you want to wear a dress and high heels. But don't forget unique hairstyles can be more flattering. There's a great opportunity to choose a highlight-colored wig that makes you the most different person you can be. West Kiss Hair has an exclusive original highlight wig, which is a brown wig with a golden highlight #P4/613 wig. You'll be the only princess at your birthday party. 5) Dating Everyone wants to try a curly wig to enhance the date night look. Curls provide you with textured, fluffy hair and can transform your appearance. Every hair has movement and body, causing waves wherever you go. Curly human hair wigs will add volume and depth to your look while providing you with a unique style. Your date will stare you in the face! 6) Travel Relaxation is at the heart of the holiday. While on vacation, avoid anything that might cause trouble. You don't want to spend hours styling your holiday hair before you leave the house. And most trips are not local. Easy to install, portable wigs should be the first choice. We recommend a headband wig. It is very easy to install and maintain and doesn't need glue. When you need it, you just put it on, clip it in, leave the edges and attach Velcro. You can prepare a variety of headbands for a replacement to get a different feel. West Kiss Hair Is a headband wig with different textures such as straight hair, body waves, and other curly Hair. The wigs of West Kiss Hair are made of human hair from Brazil, Peru, and Malaysia, which are real, natural, and durable. In addition, the latest information on wigs is updated from time to time in the official blog every month. Girls who want to know about wigs must check it out.